Høringssvar 2008

Fremme af miljøvenlige biler

Høringssvar

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd er som udgangspunkt positivt indstillet overfor forslaget. Der er behov for at skubbe på med udviklingen af et marked for renere og mere energieffektive biler. Offentlige grønne indkøb kan være en af metoderne. Offentligt indkøb har i EU en markedsandel på omkring 16 % og kan derfor have en stor betydning for markedsudviklingen gennem efterspørgsel af miljøvenlige produkter herunder alle former for biler, busser og lastbiler.

DN og DØR synes det er fornuftigt at forslaget både inddrager CO2-emissioner, brændstofforbrug og lokal luftforurening fra biler. Men det forekommer unødvendigt indviklet at foretage en sammenvejning af de enkelte forureningsfaktorer ud fra disses anslåede økonomiske omkostninger. Vi havde hellere set et mere enkelt system, hvor indkøberne opstillede krav om partikelfiltre, kvælstoffjernelse (f.eks. SCR-katalysatorer) samt et minimumskrav til antal g CO2/km for de enkelte køretøjstyper, f.eks. 120 g/km for personbiler – skærpet til f.eks. 100 g/km i 2012. Herudover kunne man så lade antal g CO2/km indgå i en vægtning, så det stillede de køretøjer, som har det laveste udslip, stærkest i konkurrence om at opnå kontrakt.

Endelig mener DN og DØR, at dette direktiv bør danne baggrund for en udvidelse af mærkningsordningen for biler (BEK. Nr. 216 af 28/03/2000). Desuden vil DN og Dør foreslå, at mærkningsordningen samtidig udvides til at omfatte varevogne, lastbiler og busser.

Med venlig hilsen

Det Økologiske Råd
Christian Ege

Danmarks Naturfredningsforening
Janne Wichard Petersen