Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2008

Emissionsbegrænsning på køretøjer

Høringssvar vedr. forslag til emissionsbegrænsning på køretøjer (Euro VI)

Det Økologiske Råd støtter generelt forslaget.

Økonomiske incitamenter

Vi støtter særligt artikel 10, som giver medlemslandene mulighed for at fremskynde implementeringen af kravene via økonomiske incitamenter. Her gives udtrykkelig mulighed for at give støtte op til værdien af det emissionsbegrænsende udstyr. Den danske regering vil arbejde for, at artikel 10 skal udgå, da man ikke finder, at den slags bestemmelser hører hjemme i et direktiv med hjemmel i traktatens artikel 95 (flertalsafgørelser). Vi er uenige i det synspunkt, da der er tale om bestemmelser, som udvider og ikke begrænser vores muligheder for øget miljøbeskyttelse.

Regeringen har oven i købet fortolket de gældende direktiver således, at vi højst har lov til at støtte partikelfiltre med 30%, hvilket direkte strider imod ovennævnte formulering – som er uændret ift. gældende direktiver. Regeringen henviser derimod til generelle EU-bestemmelser om statsstøtte – tilsyneladende på baggrund af at man ikke anerkender disse særlige bestemmelser i direktiverne om emissioner fra køretøjer. Derimod giver f.eks. Holland 85% støtte til partikelfiltre, hvilket Kommissionen ikke har haft indvendinger imod.

Partikelantal

Vi stiller os tvivlende over for den forudsætning, man har lagt til grund om, at det endnu ikke er muligt – teknisk eller økonomisk – at indføre krav til partikelantal, ved siden af kravene til partikelmasse. Såvidt os bekendt er sådanne metoder fuldt udviklet. Spørgsmålet er af stor betydning, da de ultrafine partikler, som efter alt at dømme er de farligste for sundheden, vægter meget lidt ved måling i form af partikelmasse. Dette er grunden til, at EU og medlemslandene blev snydt, da man vedtog Euro IV. Her troede man, at de ville medføre krav om partikelfiltre, men producenterne har kunnet opfylde kravene til partikelmasse uden filtre, på trods af at der fortsat er stort udslip af ultrafine partikler fra Euro IV køretøjer.

Kommissionen har så foreslået, at indførelse af krav til partikelantal senere kan indføres ved komité-procedure. Her kræver den danske regering brug af samrådsprocedure, som vil tage langt længere tid. Dette tager vi afstand fra.

Resumé

Det Økologiske Råd kræver således:

  • At mulighederne for økonomiske incitamenter som beskrevet i artikel 10 opretholdes
  • At der straks indbygges krav til partikelantal - subsidiært at dette, som foreslået af Kommissionen, senere kan indføres ved komité-procedure.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis