Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2008

Høringssvar til udkast om lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) fra Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd finder lovens formål – nemlig at få sat skub i udbygningen med og udskiftningen af vindmøller placeret på land – for grundlæggende positiv.

Det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats, da udbygningen med vindmøller på land, som er betydeligt billigere end udbygning til havs, har stået stille i alt for mange år.

Men lovens formål modarbejdes direkte af den indeholdte erstatningsordning.

Generelt:

Lovforslaget medfører betydeligt større administrative og finansielle byrder ved opstilling af vindmøllerne. Samtidig indføres en erstatningsordning, som medfører økonomisk usikkerhed omkring prisen på fremtidige vindmøller – en usikkerhed, som ikke afklares før flere år efter vindmøllens faktiske opstilling.

Der peges i udkastet på 4 nye ordninger, som vi specielt vil kommentere:

Erstatningsordningen:
Erstatningsordningen er klart det værste element i udkastet til lovforslag og vil medføre store og uforholdsmæssige udgifter ved opstilling af nye vindmøller på land:

Der skal på forhånd udarbejdes en visualisering, hvilket kan være omkostningsfyldt.

Der er ikke krav om, at ejendomsejerne omkring møllen skal betale til taksation, hvorfor langt de fleste formentlig vil kræve taksation i håb om at få penge ud af det.

Det fremgår, at de 5000 kroner, som afsættes til taksationen ikke dækker omkostningerne. Skal taksationen gennemføres, vurderes det, at ekstraomkostningen til konsulent og evt. advokat let kan løbe om i 10.000 kr. pr ejendom, hvorfor en samlet fordyrelse pr. vindmølle kan løbe op over 1 mio. kr. inden der overhovedet er foretaget en egentlig investeringsbeslutning.

Det er vanskeligt at lægge en tidsplan – og dermed bestille møllen ab fabrik, når risikoen for domstolsforhandlinger er så stor, som fastlagt i lovudkastet.

Erstatningerne kan først endeligt udmåles flere år efter, at møllen er opstillet, hvilket givet en helt ny og uforholdsmæssigt stor usikkerhed ved beslutningen om opstilling.

Erstatningsordningen er en ordning, som overlejrer de almindeligt gældende regler om erstatninger ved nabogener. Herved risikerer loven at danne præcedens for indførelse af særlige erstatningsordninger for alskens ændringer, som kan påvirke naboer, såsom vejanlæg, jernbaner, landbrug og meget mere. Med den foreslåede ordning indfører man en helt usaglig forskelsbehandling, idet naboer til vindmøller får langt lettere adgang til erstatning end naboer til gylletanke, motorveje m.v.


Den foreslåede ordning vil således modarbejde og direkte ødelægge formålet, nemlig at opstille mere vindkapacitet på land. Erstatningsordningen bør derfor fjernes hurtigst muligt, idet gældende erstatningsret for nabogener fortsat må danne grundlag for erstatningssager også for gener fra vindmøller.


Medejerskab:
Muligheden for lokalt medejerskab i vindmølleprojekter er efterspurgt af grønne organisationer. Vi hilser derfor ordningen velkommen, om end vi gerne så den ændret og forenklet på flere måder:

Vi finder økonomi kravet for udarbejdelse af prospekt for lokalt medejerskab for snævert. Beløbsgrænsen bør flyttes betydeligt opad, så det kun dækker egentlige store vindmølleprojekter, og ikke belaster de små projekter med urimelige administrative omkostninger.

Kravet om at medejertilbud begrænses til 4,5 km fra møllen er for snævert. Vi ser gerne en ordning, hvor husstand inden for 4,5 km afstande har forkøbsret, men hvor de evt. resterende andele op til de foreslåede 20 % derefter udbydes til husstande op til 20 km væk / samt husstande i pågældende kommune – og sommerhusejere op til 20 km væk.

Grøn ordning:
Denne ordning sigter mod at give lokalbefolkningen ”kompensation” en lokal pulje, som kan kompensere for en evt. forringelse af landskabelige værdier. Ordningen findes kun for vindmøller, men kunne med mindst lige så stor ret gennemføres for alle anlægsprojekter. På energisiden kan nævnes højspændingsledninger, kraftværker, varmeværker m.v., som også har landskabelig påvirkning, men uden grøn ordning.

Kan den grønne ordning på 0,4 øre/kWh få opstillingen af landbaserede vindmøller til at glide lettere er der mange penge vundet også for elforbrugeren ved at øge opstillingen af møller på land i forhold til opstilling til havs, så er det OK fra os.


Garantifond:
Dannelse af garantifonden udtrykker en erkendelse af, at den lov medfører betydelige øgede omkostninger og usikkerheder for opstillere af nye landbaserede vindmøller. Sikkerhedsmuligheden på op til 500.000 kr. gælder dog kun for lokale vindmøllelaug, og vil, hvis resultatet ender med opstilling af vindmølle fremtræde som lån, der skal tilbagebetales med omkostningsforøgelse til følge.

Garantifonden er således en lille helt utilstrækkelig lap på den samlede skadevirkning ift. opstilling af landvindmøller, som udkastet til VE-lov frembyder – især som følge af erstatningsordningen.Med venlig hilsen


Søren Dyck-Madsen


Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small