Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2008

Høringssvar vedr. bilag XI til EU's kemikaliereform REACH

Vedr. forslag til ændring af bilag XI, pkt. 3 i REACH-forordningen

Det økologiske Råd er bekymrede for, at der ligger væsentlige svækkelser i forslaget.

Specielt vedr. følgende punkter under ”Formål og indhold”: Pkt. a) Vi er overordnet enige i, at langtidstests kan udelades, hvis det ikke forringer beskyttelsesniveauet. Men vi er betænkelige ved, hvordan man sikrer tilstrækkelig viden til at fastlægge dette niveau, hvorunder stoffet ikke er farligt, hvis man samtidig accepterer færre tests?

Pkt. c) Vi er betænkelige ved, om denne undtagelsesmulighed for stoffer bundet kemisk i f.eks. plast giver mulighed for at friholde f.eks. brommerede flammehæmmere der er kemiske bundet i PVC (reaktive). De vil være et problem i oparbejdning af PVC-affaldet. Selvom der i pkt. c) er nævnt at man skal kunne redegøre for at stoffet er i lukket system i hele sin livscyklus, er det afgørende, at man ikke kun ser på håndteringen under ordnede forhold, men også under de faktiske forhold som i u-lande og andre lande med mindre ordnede forhold, hvortil meget affald, f.eks. elektronikaffald fra EU eksporteres.

Endelig savner vi, at der specifikt tages stilling til nanopartikler, som jo også omfattes af REACH, men hvor REACH ikke hidtil har taget højde for de særlige problemer herved, herunder at disse ofte ikke vil komme op over tonsgrænserne på hhv. 1 og 10 t/producent/år – og derfor ikke vil blive underlagt krave om registrering og evaluering hhv. kemikaliesikkerhedsrapport.

Venlig hilsen

Susanne Bruun Jacobsen og Christian Ege
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small