Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2008

Høringssvar EU-blomsten på udendørs maling og lak

EU-specialudvalget vedr. miljø - Høring om miljømærke for 4 produktgrupper – særligt udendørs maling og lak:

Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og CO-Industri hilser det velkomment, at der nu udarbejdes kriterier for mærkning med EU-blomsten for udendørs maling og lak. Hidtil har det kun været muligt at mærke indendørs maling. I forlængelse af det arbejde, der lægges i den nordiske svanemærkning af kemiske byggeprodukter finder vi det væsentligt, at de europæiske kriterier ikke er ringere end de kriterier, vi i norden finder realistiske og væsentlige.

Vi tilslutter os derfor Danmarks arbejde frem mod et forbud mod at halogenerede opløsningsmidler klassificeret R50/53 (dvs. meget giftigt for vandmiljøet med uønskede langtidseffekter i vandmiljøet) og klassificeret som reproduktionstoksiske (R61, R61) også udelukkes gennem kriterierne for blomsten. Vi ønsker at strække kravet videre, så det lægger sig op ad kravene i det nordiske svanemærke for kemiske byggeprodukter.

Vi er tilfredse med, at phthalater klassificeret som reproduktionsskadelige ikke er tilladte i udendørs maling og tilslutter os, at Danmark arbejder for også at forbyde phthalaterne DINP, DIDP og DNOP i miljømærket maling. DINP og DIDP er på EU´s liste over 118 stoffer, der er eller potentielt er hormonforstyrrende og derfor ikke rimelige at finde i et miljømærket produkt. Det er igen vigtigt, at blomsten ikke stiller ringere krav end det nordiske svanemærke.

Generelt tilslutter vi og kritikken af såvel metode som foreslåede kriterier i de fire rammenotater, og hermed også de indstillinger, som rammenotaterne indeholder.   De mere lempelige metoder og kriterier, som generelt ses i Blomstens kriterieudvikling understreger betydningen af, at vi fortsat er afhængige af såvel Svanen som Blomsten i dansk miljømærkning. Blomsten er stadig på mange områder for svag i kriterierne, bl.a. fordi industriens lobbykræfter i Bruxelles er langt stærkere end miljø og forbruger.

Susanne Bruun Jakobsen, Det Økologiske Råd
Keld Høgh, CO-Industri
Christian Poll, Danmarks Naturfredningsforening


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small