Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2008

Høringssvar EU-blomsten på udendørs maling og lak

EU-specialudvalget vedr. miljø - Høring om miljømærke for 4 produktgrupper – særligt udendørs maling og lak:

Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og CO-Industri hilser det velkomment, at der nu udarbejdes kriterier for mærkning med EU-blomsten for udendørs maling og lak. Hidtil har det kun været muligt at mærke indendørs maling. I forlængelse af det arbejde, der lægges i den nordiske svanemærkning af kemiske byggeprodukter finder vi det væsentligt, at de europæiske kriterier ikke er ringere end de kriterier, vi i norden finder realistiske og væsentlige.

Vi tilslutter os derfor Danmarks arbejde frem mod et forbud mod at halogenerede opløsningsmidler klassificeret R50/53 (dvs. meget giftigt for vandmiljøet med uønskede langtidseffekter i vandmiljøet) og klassificeret som reproduktionstoksiske (R61, R61) også udelukkes gennem kriterierne for blomsten. Vi ønsker at strække kravet videre, så det lægger sig op ad kravene i det nordiske svanemærke for kemiske byggeprodukter.

Vi er tilfredse med, at phthalater klassificeret som reproduktionsskadelige ikke er tilladte i udendørs maling og tilslutter os, at Danmark arbejder for også at forbyde phthalaterne DINP, DIDP og DNOP i miljømærket maling. DINP og DIDP er på EU´s liste over 118 stoffer, der er eller potentielt er hormonforstyrrende og derfor ikke rimelige at finde i et miljømærket produkt. Det er igen vigtigt, at blomsten ikke stiller ringere krav end det nordiske svanemærke.

Generelt tilslutter vi og kritikken af såvel metode som foreslåede kriterier i de fire rammenotater, og hermed også de indstillinger, som rammenotaterne indeholder.   De mere lempelige metoder og kriterier, som generelt ses i Blomstens kriterieudvikling understreger betydningen af, at vi fortsat er afhængige af såvel Svanen som Blomsten i dansk miljømærkning. Blomsten er stadig på mange områder for svag i kriterierne, bl.a. fordi industriens lobbykræfter i Bruxelles er langt stærkere end miljø og forbruger.

Susanne Bruun Jakobsen, Det Økologiske Råd
Keld Høgh, CO-Industri
Christian Poll, Danmarks Naturfredningsforening


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small