"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar vedr. ændringer af RoHS-direktivet

Det Økologiske Råd har følgende kommentar til de foreslåede ændringer:

Det Økologiske Råd ønsker et strammere forslag, hvor RoHS-direktivet forsat går foran i arbejdet med at sikre forbrugerne miljø- og sundhedsvenlige elektriske og elektroniske produkter.
RoHS-direktivet har spillet en ledende lovgivningsmæssig rolle i udfasningen af seks af de farligste kemiske stoffer i elektronikprodukter. Stofferne bly, kviksølv, cadmium, hexavalent crom og de 2 bromerede flammehæmmere PBB og PBDE har været forbudte i elektronik på det europæiske marked siden 1. juli 2006. RoHS-direktivet har vist sig særdeles effektivt. Ikke bare er de forbudte stoffer stort set ude af produkter på det europæiske marked, men også på andre markeder.

Op til denne revision af RoHS-direktivet var det af mange ventet, at flere stoffer ville blive inkluderet i forbuddet.
Fremsynede producenter har arbejdet målrettet mod udfasning af yderligere farlige stoffer. De har vist, at det er muligt at producere produkter og komponenter uden bromerede flammehæmmere, PVC og phthalater. Det er derfor en skuffelse, at lovgivningen ikke tager handsken op og følger disse producenters udviklingsarbejde op med lovmæssige stramninger allerede nu.

Forslaget indeholder kun planer om en nærmere vurdering af de nævnte fire farlige stoffer. HBCD er skadelig for udviklingen af fostres nervesystem, DEHP er hormonforstyrrende og er i dag klassificeret som fosterskadende og skadelig for reproduktionsevnen. Både bromerede flammehæmmere og phthalater kan afgives til indemiljøet hos forbrugeren, når elektronikprodukterne bliver varme under brug. Stofferne er også skadelige for arbejdere i produktions- og affaldsfasen for elektronikprodukterne.

I forslaget til revision angives, at den nærmere vurdering af stofferne følger metoden til vurdering under REACH og trækker på ECHA´s ekspertise.
REACH træder stadig sine første skridt. Det må forventes at tage flere år før de nævnte stoffer er færdigvurderet i REACH-systemet. I denne periode får udviklingen indenfor elektroniske og elektriske produkter dermed ingen lovgivningsmæssig støtte til udfasning af unødvendige og problematiske stoffer.
Det Økologiske Råd mener derfor, at RoHS-direktivet ikke skal afvente REACH, men allerede nu forbyde den bromerede flammehæmmer hexabromocyclododecane (HBCD) og phthalaterne DEHP, BBP og DBP.

Susanne Bruun Jakobsen, kemikaliemedarbejder, Det Økologiske Råd 33 18 19 34

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small