Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2009

Høring af forslag til lov om biobrændstoffer

Vi finder ikke,at der er perspektiv i at kræve et minimum af biorændstoffer tilsat benzin og diesel, bl.a. fordi bæredygtighedskravene er alt for slappe, herunder kravet om mindst 35% CO2-reduktion i 2010 - kombineret med de skadelige bieffekter ved især 1. generations biobrændstoffer, som vil være dominerende de første år.

De 5,75% vil ikke kunne opfyldes ved indenlandsk produktion i EU og må forventes direkte eller indirekte at føre til opdyrkning af naturområder i ulande.
Vi må i særlig grad tage afstand fra bestemmelsen (side 6 2. afsnit): "For biobrændstofproduktionsfaciliteter,
der var i drift i januar 2008, skal 35 pct. drivhusgasfortrængningen først gælde fra 1. april 2013." Dvs. at selv de allermindst bæredygtige systemer kan fortsætte i endnu 4 år.
Bioethanol er meget ineffektiv i forhold til f.eks. dyrkning og forbrænding af energipil, jfr. f.eks.:
Karsten Hedegaard, Kathrine A. Thyø og Henrik Wenzel, som i en livscyklusanalyse har påvist, at dyrkning af energipil frem for majs (til 1.g bioethanol) på et givet landbrugsareal kan være meget mere fordelagtigt ud fra et klimaperspektiv. Hvis energipilen bliver brændt af i kraft-varmeværker kan det give en besparelse af drivhusgasser (i CO2-ækvivalenter) på over det dobbelte i forhold til produktion af 1. gen. bioethanol.

Vi finder, at der i stedet bør satses på elbiler samt på øget differentiering af beskatningen efter bilers CO2-udslip. Således bør differentieringen af registreringsafgiften, som blev indført i 2007, skærpes. I stedet for 4.000 kr for hver km, en bil kører mere end hhv. 16 (benzin) og 18 (diesel) km/l - og 1000 kr for hver km, den kører kortere - bør begge satser hæves til 6.000 kr.


venlig hilsen

Christian Ege
formand, Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis