Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Skatteministeriet
Att. Jens Peter Licht og Jørgen Holm Damgaard

Det Økologiske Råd finder det positivt, at man pga. EU’s underkendelse har opgivet at få indført en dansk bestemmelse om, at virksomheder, der er omfattet af CO2-kvote-systemet, kan få tilbageført alle CO2-afgifter på brændsler med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2005. Omvendt er det et tilbageskridt, at de kvoteomfattede virksomheder (inklusive fjernvarmegartnerierne) fra den 1. januar 2010 vil blive fritaget for CO2-afgifterne på opvarmning, idet det vil reducere deres incitament til at spare på varmen.
Hvis man fra politisk side ønsker afgiftslettelser på disse erhverv, kunne man lette på andre skatter og afgifter, f.eks. selskabsskatterne - i stedet for at fritage for CO2-afgift. Det er en fejlslutning at antage, at EU’s CO2 kvotesystem fungerer ideelt og alene kan sikre reduktioner inden for kvotesektoren – og sikre både klimaet og forsyningssikkerheden.  Kvotesystemet er ikke et lukket system, idet det er muligt at erhverve ekstra kvoter ved at investere i projekter uden for EU. Gør man dette i stort omfang, forsømmer man mulighederne for at udvikle og fremtidssikre vores egen produktion. Desuden er der perioder som nu under finanskrisen, hvor CO2-kvoteprisen er lav og derfor kun giver et meget begrænset incitament til reduktioner. CO2 afgifter og andre grønne afgifter er derfor vigtige økonomiske redskaber for at fremme energibesparelser og udviklingen af nye og grønnere teknologier, også i den kvoteomfattede sektor. 
Indenfor transportsektoren er der plads til en forhøjelse af afgiften på benzin og diesel, uden at det fører til uacceptabel grænsehandel. En sådan forhøjelse kunne være med til at fremme investeringer i en renere og grønnere bilpark i Danmark. Afgifterne på benzin og diesel ligger under både svensk og tysk niveau. Danmark kunne herudover lade sig inspirere af Sverige, hvor regeringen har planer om at bevæge sig et lille skridt i den miljørigtige retning ved at sætte afgiften på diesel op med 0,02 euro pr. liter i 2011 og igen 0,02 euro pr. liter i 2013. 

Det Økologiske Råd
Blegdamsvej 4b
2200 København N
Tlf.: 33 15 09 77

Kontakt
Formand: Christian Ege, 33 18 19 33 / 28 58 06 98
Trafik- og energimedarbejder: Anne-Mette Wehmüller, 26 23 13 05

     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small