Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar til rammenotat om Kommissionens udkast til beslutning om en liste over sektorer og sub-sektorer, der anses for at være udsat for en signifikant risiko for carbon leakage

Klima- og Energiministeriet
Att: Hans Martin Kühl / hamak@kemin.dk
Klimaområdet
Stormgade 2-6
1470 København K                                                           

Det Økologiske Råds høringssvar til:

”Rammenotat om Kommissionens udkast til beslutning, i henhold til Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EC, om en liste over sektorer og sub-sektorer, der anses for at være udsat for en signifikant risiko for carbon leakage”.

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Vi anser fastholdelsen af kriterierne for kvotetildeling baseret på en ambitiøs benchmark for de 10 % bedste virksomheder i branchen som altafgørende for at nå et klimaresultat.

Vi er enige i den danske holdning om, at en endelig vedtagelse af de brancher / sektorer som falder ind under undtagelser for købsforpligtelser af kvoter må vente til benchmarking faktisk er foretaget og må baseres på en faktuel vurdering af de enkelte sektorers faktiske belastning i forhold til eventuelle konkurrenter, som ikke er omfattet af CO2 reduktionsforpligtelser. Herved kan antallet af sektorer, som får gratis kvotetildeling, formentlig kortes lidt.

I teksten under 4. nærhedsprincippet betegnes EU’s 20 % reduktionsforpligtelse som ambitiøs. Dette finder vi direkte misvisende. Set i lyset af den klimamæssige videnskabeligt dokumenterede nødvendige reduktion i de rige lande på 25-40% (og seneste forskning peger på den høj ende af dette interval), er den alt for uambitiøs. Dette understreges af, at Japan nu har fremlagt et nyt reduktionsforslag på 25% i 2020 i forhold til 1990.

Med venlig hilsen

Christian Ege             
Formand for Det Økologiske Råd      

Søren Dyck-Madsen
Energimedarbejder i Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small