Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Det Økologiske Råds høringssvar til Ecodesign forordninger for husholdnings-vaskemaskiner, husholdningsopvaskemaskiner og cirkulationspumper

Det Økologiske Råd takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vaskemaskiner

Det Økologiske Råd mener at kravet til vaskemaskiner snarest bør øges til energieffektivitetsindeks (EEI) 59 svarende til nuværende A+ niveau (og ikke som foreslået kun til EEI = 68) og at kravet efter 4 år øges til EEI = 52. Desuden bør der stilles krav om at vandforbruget reduceres med 15 % i forhold til nuværende krav.

Apparater som kan bruge varmt vand vil i et land som Danmark med udbredt fjernvarme give en miljømæssig gevinst, idet brugen af varmt vand opvarmet fra især fjernvarme, og i mindre grad olie eller naturgas vil medføre betydeligt mindre udslip af CO2 en traditionel opvarmning af vand til vaskemaskiner med el.
Vi finder derfor, at der skal være tydelig og positiv mærkning af apparater, der kan benytte varmt vand, og dermed reducere elforbrug. Tilslutning til varmt vand skal således også fremgå af brugsanvisningen. Apparater, der benytter varmt vand, er almindelige i f.eks. Schweiz.

Vi finder, at mærkningsordningen for vaskemaskiner skal opdateres, da de fleste maskiner på markedet er A-mærkede i dag. Der er meget få B-mærkede eller dårligere på det danske marked i dag. Den eksisterende A-G mærkning bør således bevares, men opdateres efter maskinernes faktisk ydeevne, så de nuværende energiklasser flyttes et eller to niveauer op.

Det bør sikres at oplysninger til beregning af EEI bliver offentligt tilgængelige på internettet, incl. oplysninger om stand-by forbrug og om energiforbrug for de forskellige programmer.

Vi støtter forslaget om at alle maskiner skal kunne vaske med ”koldt” vand, f.eks. 20 grader C
(Der er udviklet effektive vaskepulvere til brug ved 20 grader C, og så vidt vi er orienteret kan vaskemaskiner vaske mere effektivt ved en konstant temperatur på f.eks. 20 grader C end ved en temperatur, der svinger med koldtvandsforsyningens årstidsvariationer).

Opvaskemaskiner

Det Økologiske Råd finder, at kravene til energiforbrug kan øges så energieffektivitetsindeks (EEI) efter et år sættes til EEI = 59 og at kravet efter 4 år sættes til EEI = 52.

Vi mener, som for vaskemaskiner, at der skal være tydelig mærkning af apparater, der kan benytte varmt vand og dermed reducere elforbruget.

Vi mener, at mærkningsordningen for vaskemaskiner skal opdateres, da de fleste maskiner er A-mærkede i dag. Den eksisterende A-G mærkning skal bevares, men kravene til energiklasserne skal flyttes et eller to niveauer op.

Det bør sikres at oplysninger til beregning af EEI bliver offentligt tilgængelige på internettet, incl. oplysninger om stand-by forbrug og om energiforbrug for de forskellige programmer.

Vi støtter forslaget om, at der sættes krav til stand-by forbrug (selvom det indirekte er omfattet at totalforbrug) og til vandforbrug.

Cirkulationspumper

Det Økologiske Råd støtter forslaget om at alle pumper skal være så effektive som de nuværende A-pumper (EEI = 0,27) i 2012. Vi foreslår at ved næste trin i 2015 sættes kravet til niveauet for ”benchmark”, som er EEI=0,18, så inkl. tolerance på 10 % skal EEI derfor på det tidspunkt sættes til 0,20.

Vi mener, at alle cirkulationspumper bør omfattes, både selvstændige og kedelintegrerede pumper til varmeanlæg, samt pumper til kølevand, varmtvandscirkulation og andre cirkulerende vandstrømme (f.eks. brinevand til varmpumper). Det er muligt at der til den aktuelle forordning kun kan medtages cirkulationspumper til varmeanlæg. I så fald skal både selvstændige og kedelintegrerede pumper medtages.

Sluttelig mener vi, at der skal indføres en mærkningsordning, så A-mærkede pumper højst skal have EEI =0,20 så snart forordningen træder i kraft. Den eksisterende A-G mærkning bør fortsat anvendes, men klasserne flyttes op i forhold til den nuværende, frivillige ordning.Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råds sekretariat


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small