Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar Lov om fond til grøn omstilling og fornyelse

Det Økologiske Råd støtter ideen om en fond til grøn omstilling og fornyelse. Vi har noteret os, at fonden er beskrevet snævert virksomhedsrettet. Dette er ikke så stort et problem på energi- og klimaområdet, hvor der findes andre støttemuligheder, så andre aktører end virksomhederne kan yde en indsats. Men på kemikalieområdet findes ikke andre direkte støttemulighederne, hvorfor det her er for snævert kun at satse virksomhedsrettet. Derfor bør fonden rettes bredere, i hvert fald på kemikalieområdet. Kemikalieområdet skal her forstås bredt som produkter og artikler indeholdende farlige kemiske stoffer, samt mere miljøvenlige alternativer.

For at fremme renere teknologi er der behov for at se bredere på både producenter, udviklere, arbejdstagere og potentielle aftagere af den grønnere teknologi – herunder at se på barrierer for, at den nye teknologi tages i brug – samt mulige virkemidler til at det sker. Virkemidler er bl.a. offentlig grøn indkøbspolitik, miljømærkning og miljøafgifter.

Bemærkningerne
3.2, markedsmodning…: I 2. afsnit under eksempler bør tilføjes kemikalieområdet.

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small