Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar til Forbrugerombudsmandens nye vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen

Forbrugerombudsmanden

Att.: Danielle Brisson
forbrugerombudsmanden@fs.dk

Kommentarer til den nye vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markeds-
føringen fra Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og CO-Industri

Forbrugerombudsmandens j. nr. 09/03115

Danmarks Naturfredningsforening (DN), Det Økologiske Råd (DØR) og CO-Industri finder det
meget positivt, at Forbrugerombudsmanden fokuserer på dette emne både konkret via henstil-
lingen til Statoil i sommer og nu denne opdaterede vejledning. Det er vort indtryk, at vejled-
ningen i forhold til den fællesnordiske er enklere og klarere. Det er en god og nødvendig udvik-
ling, for derved bliver vejledningen mere brugbar for virksomheder såvel som for andre bruge-
re i både privat og erhvervsmæssig sammenhæng.

I vedhæftede dokument fremfører vi en række forslag til ændringer direkte i teksten, som ef-
ter vores opfattelse vil styrke vejledningen yderligere. Konkret er teksten kopieret fra websi-
den til Word, og korrekturfunktionen er anvendt på denne tekst. Vi har vedhæftet såvel en
Word-version, hvoraf ændringerne fremgår, som en PDF-version, som viser vort samlede for-
slag, hvis alle ændringer godtages.

Generelle kommentarer

Generelt vil eksemplerne fremstå klarere, hvis de forklares og tolkes, altså som det gøres med
det første eksempel om CFC-fri deodorantspray. Se forslag i vedhæftede dokument.

Vejledningen mangler en håndtering af en ofte anvendt praksis, nemlig anbefalinger fra orga-
nisationer, som typisk er betalt direkte af producenten. Et eksempel er Astma-Allergi-
forbundet og Dansk Tandlægeforening, som har modtaget betaling for at anbefale konkrete
produkter. Her er tale om anprisninger af produkter, som gives særlig tyngde i kraft af ”blå-
stempling” fra en organisation, som i kraft af sit navn forekommer mere troværdig end hvis
producenten blot selv anpriste. Vejledningen bør have et afsnit omkring dette, hvor det bør
påpeges at der også her gælder de overordnede regler om dokumentation og gennemskuelig-
hed.

For øjeblikket er der stor forvirring omkring begrebet "grøn strøm". Vi foreslår derfor at man
adresserer området og bygger nogle eksempler op omkring dette produktområde; det vil hjæl-
pe til at klargøre området og samtidig give gode eksempler. Mere om det nedenfor under kon-
krete kommentarer til afsnittene.

DN, DØR og CO-Industri deltager gerne i et møde eller anden dialog omkring vejledningens
udformning og uddyber gerne de foreslåede ændringer. I alle tilfælde imødeser vi kommenta-
rer til vore forslag.


Med venlig hilsen


Christian Poll
Miljøpolitisk medarbejder
Danmarks Naturfredningsforening
Tlf. 39 17 40 67
cpo@dn.dk

Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd
soeren@ecocouncil.dk

Keld Høgh
miljøkonsulent
CO-industri
kh@co-industri.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis