Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar til Forbrugerombudsmandens nye vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen

Forbrugerombudsmanden

Att.: Danielle Brisson
forbrugerombudsmanden@fs.dk

Kommentarer til den nye vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markeds-
føringen fra Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og CO-Industri

Forbrugerombudsmandens j. nr. 09/03115

Danmarks Naturfredningsforening (DN), Det Økologiske Råd (DØR) og CO-Industri finder det
meget positivt, at Forbrugerombudsmanden fokuserer på dette emne både konkret via henstil-
lingen til Statoil i sommer og nu denne opdaterede vejledning. Det er vort indtryk, at vejled-
ningen i forhold til den fællesnordiske er enklere og klarere. Det er en god og nødvendig udvik-
ling, for derved bliver vejledningen mere brugbar for virksomheder såvel som for andre bruge-
re i både privat og erhvervsmæssig sammenhæng.

I vedhæftede dokument fremfører vi en række forslag til ændringer direkte i teksten, som ef-
ter vores opfattelse vil styrke vejledningen yderligere. Konkret er teksten kopieret fra websi-
den til Word, og korrekturfunktionen er anvendt på denne tekst. Vi har vedhæftet såvel en
Word-version, hvoraf ændringerne fremgår, som en PDF-version, som viser vort samlede for-
slag, hvis alle ændringer godtages.

Generelle kommentarer

Generelt vil eksemplerne fremstå klarere, hvis de forklares og tolkes, altså som det gøres med
det første eksempel om CFC-fri deodorantspray. Se forslag i vedhæftede dokument.

Vejledningen mangler en håndtering af en ofte anvendt praksis, nemlig anbefalinger fra orga-
nisationer, som typisk er betalt direkte af producenten. Et eksempel er Astma-Allergi-
forbundet og Dansk Tandlægeforening, som har modtaget betaling for at anbefale konkrete
produkter. Her er tale om anprisninger af produkter, som gives særlig tyngde i kraft af ”blå-
stempling” fra en organisation, som i kraft af sit navn forekommer mere troværdig end hvis
producenten blot selv anpriste. Vejledningen bør have et afsnit omkring dette, hvor det bør
påpeges at der også her gælder de overordnede regler om dokumentation og gennemskuelig-
hed.

For øjeblikket er der stor forvirring omkring begrebet "grøn strøm". Vi foreslår derfor at man
adresserer området og bygger nogle eksempler op omkring dette produktområde; det vil hjæl-
pe til at klargøre området og samtidig give gode eksempler. Mere om det nedenfor under kon-
krete kommentarer til afsnittene.

DN, DØR og CO-Industri deltager gerne i et møde eller anden dialog omkring vejledningens
udformning og uddyber gerne de foreslåede ændringer. I alle tilfælde imødeser vi kommenta-
rer til vore forslag.


Med venlig hilsen


Christian Poll
Miljøpolitisk medarbejder
Danmarks Naturfredningsforening
Tlf. 39 17 40 67
cpo@dn.dk

Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd
soeren@ecocouncil.dk

Keld Høgh
miljøkonsulent
CO-industri
kh@co-industri.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small