Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar om eftermontering af partikelfiltre

Til Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har d. 25. september 2009 udsendt udkast til bekendtgørelse om eftermontering af partikelfiltre på person- og varebiler i høring.

Det Økologiske Råd finder det problematisk, at Færdselsstyrelsen med den nye bekendtgørelse vil godkende ineffektive åbne partikelfiltre, med en effektivitet så lav som 30 vægt% (målt i mg). Effektiviteten er endnu lavere for de stærkt sundhedsskadelige ultrafine partikler (PM0,1 i antal). Og effektiviteten falder med tiden, da filtrene ikke kan regenerere.

Der findes effektive lukkede filtre med en fjernelse på min. 80 %. Vi er klar over, at med den meget lave afgift på 1000 kr/år på dieselbiler uden filter er det ikke realistisk at få ret mange bilister til at eftermontere lukkede filtre, som er betydeligt dyrere end de åbne. Faktisk regner man ikke engang med, at ret mange vil installere de åbne filtre, men derimod vælge at betale afgiften.
Vi finder det meningsløst at blåstemple ineffektive filtre grundet en for lav afgift. Folketinget bør snarest øge afgiften markant og derved muliggøre lukkede filtre.

Mvh.

Kåre Press-Kristensen
Civilingeniør, Ph.D.

Christian Ege, formand

Det Økologiske Råd
Blegdamsvej 4B
2200 Kbh. N


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small