Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2009

Høringssvar til Miljøstyrelsens udkast til en Luftkvalitetsplan for partikelforureningen i København og Frederiksberg

Miljøstyrelsen har d. 27/10 2009 udsendt udkast til en Luftkvalitetsplan for partikelforureningen i
København og Frederiksberg i høring. Nedenfor findes høringssvaret fra De grønne organisationer.

For det første finder De grønne organisationer det dybt utilfredsstillende, at luftkvalitetsplanen har et
snævert fokus på opfyldelse af EU's grænseværdi for PM10 - i stedet for at have fokus på at nedbringe
forureningen med de stærkt sundhedsskadelige ultrafine partikler (PM0,1). Det er befolkningens
sundhed, der skal være i fokus og ikke kun opfyldelsen af EU's grænseværdier.

Tabel 4 angiver reduktionen som følge af forskellige tiltag. Flere tiltag overvurderes markant.
a) ”Grønne Taxier” overvurderes med 40 %. Miljøstyrelsen har tidligere i år informeret EU-
Kommissionen (J.nr. MST-525-00028) om, at initiativet vil give en reduktion på 0,6 µg/m3. Nu
giver tiltaget pludselig 1 µg/m3. Det er en overvurdering på ca. 65 %. Begrundelse savnes.
b) Afgifter på dieselbiler uden filter overvurderes med 200 %. Miljøstyrelsen forventer, at
initiativet vil give en reduktion på 0,3 µg/m3, da over 80 % persondieselbiler vil montere
filteret. Dette er usandsynligt. I praksis vil næppe mere end 20 % montere filter (jf. de sidste
måneders debat, bl.a. udtalelser fra FDM og Venstres skatteordfører). Reduktionen bliver derfor
næppe mere end max. 0,1 µg/m3 dvs. en overvurdering af dette tiltag på ca. 200 %.
c) NEC direktivet overvurderes. Det forudsættes nemlig alt andet lige, at de andre EU-lande
opfylder direktivet, hvilket næppe er tilfældet. Dette vil give en overvurdering.
Det anses for usandsynlig, at Danmark opfylder PM10-grænseværdien uden yderligere tiltag.

Det er utilfredsstillende, at kun byer, der overskrider grænseværdien for PM10 kan indføre miljøzoner,
da PM10 grænseværdien jo netop ikke er et mål for den sundhedsskadelige luftforurening. De særlig
sundhedsskadelige ultrafine partikler (PM0,1) er derimod en god parameter for den sundhedsskadelige
luftforurening. Derfor skal alle byer med stærkt forhøjede partikelkoncentrationer (PM0,1) f.eks. over
30.000 partikler/cm3 (gennemsnit ved veje med beboelse på hverdage mellem 8 og 9) kunne indføre
miljøzoner. Dette vil effektivt nedbringe sygdomme og død knyttet til trafikkens luftforurening.

Endelig vil De grønne organisationer endnu engang understrege, at det er beklageligt, at åbne filtre med
en effektivitet helt ned til 30 % nu kan typegodkendes i Danmark. Tidligere typegodkendelse kræver en
reduktion på min. 80 %. Dette bør der holdes fast i – også til person- og varebiler. Lukkede filtre koster
det dobbelte, men giver den tredobbelte partikelreduktion – også for ultrafine partikler.

De grønne organisationer ønsker miljøzoner med krav om lukkede partikelfiltre på alle dieselkøretøjer
og dieselmaskiner, katalysatorkrav til alle benzin- og dieselkøretøjer samt emissionskrav til knallerter.

Endelig anser De grønne organisationer det for positivt, at der omsider åbnes op for kørselsafgifter og
derved omkostningseffektive trafikreduktioner, der ud over at reducere forureningen også giver et
provenu, som kommunerne skal have lov til at anvende på at forbedre alternativerne til biltrafikken.


Mvh. Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D, Blegdamsveh 4B, 2200 Kbh. N
På vegne af Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Miljøpunkt Nørrebro og Rådet for
Bæredygtig Trafik


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small