Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Det Økologiske Råds høringssvar til: Energieffektiviseringsmålet i Europa 2020-strategien

Klima- og Energiministeriet

Att: Hans Martin Kühl / hamak@kemin.dk
Klimaområdet
Stormgade 2-6
1470 København K

 

Det Økologiske Råd skal beklage, at der er meget kort tid til at afgive dette høringssvar, hvorfor høringssvaret ikke kan betragtes som fuldstændigt, men kun påpegende nogle vigtige enkeltpunkter.

Vi mener at:

  • Danmark skal tilkendegive, at man ønsker et bindende energisparemål, som Danmark tidligere har givet udtryk for.
  • Danmark skal sigte mod et målbart mål, f.eks. udformet som absolut reduktionsmål for de nationale bruttoenergiforbrug omkring 15 – 20 % i 2020, med tilhørende delmål frem mod 2020.
  • Målsætningen behøver ikke at være ens for alle 27 EU lande, men kan udmøntes efter potentiale og teknisk og økonomisk kapacitet.
  • Der bør udmøntes en ekstra indsats, på baggrund af anvendelse af en økonomisk investeringsstøtteordning, som bør indgå i forslaget. Og som kan anvendes af de EU lande, som har størst potentiale og lavest økonomisk investeringskapacitet.
  • Målsætninger for energieffektivisering bør ses i lyset af det oplagte jobskabelselsespotentiale.
  • Den danske målsætning på -4% i 2020 i forhold til 2006 bør skærpes betydeligt, da den dækker over en betydelig stigning i bruttoenergiforbruget i 2020 set i forhold til 2000, og i øvrigt ikke matcher med ovennævnte forslag til en bindende målsætning i EU.
  • Danmark bør tilkendegive, at en indsats for energieffektivisering vil være den billigste vej til at overholde både reduktioner af udledning af klimagasser og opstillingskrav om vedvarende energi – idet en given procentandel VE jo er lettere at opfylde, jo lavere totalforbruget er.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small