Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2010

Det Økologiske Råds høringssvar til: Energieffektiviseringsmålet i Europa 2020-strategien

Klima- og Energiministeriet

Att: Hans Martin Kühl / hamak@kemin.dk
Klimaområdet
Stormgade 2-6
1470 København K

 

Det Økologiske Råd skal beklage, at der er meget kort tid til at afgive dette høringssvar, hvorfor høringssvaret ikke kan betragtes som fuldstændigt, men kun påpegende nogle vigtige enkeltpunkter.

Vi mener at:

  • Danmark skal tilkendegive, at man ønsker et bindende energisparemål, som Danmark tidligere har givet udtryk for.
  • Danmark skal sigte mod et målbart mål, f.eks. udformet som absolut reduktionsmål for de nationale bruttoenergiforbrug omkring 15 – 20 % i 2020, med tilhørende delmål frem mod 2020.
  • Målsætningen behøver ikke at være ens for alle 27 EU lande, men kan udmøntes efter potentiale og teknisk og økonomisk kapacitet.
  • Der bør udmøntes en ekstra indsats, på baggrund af anvendelse af en økonomisk investeringsstøtteordning, som bør indgå i forslaget. Og som kan anvendes af de EU lande, som har størst potentiale og lavest økonomisk investeringskapacitet.
  • Målsætninger for energieffektivisering bør ses i lyset af det oplagte jobskabelselsespotentiale.
  • Den danske målsætning på -4% i 2020 i forhold til 2006 bør skærpes betydeligt, da den dækker over en betydelig stigning i bruttoenergiforbruget i 2020 set i forhold til 2000, og i øvrigt ikke matcher med ovennævnte forslag til en bindende målsætning i EU.
  • Danmark bør tilkendegive, at en indsats for energieffektivisering vil være den billigste vej til at overholde både reduktioner af udledning af klimagasser og opstillingskrav om vedvarende energi – idet en given procentandel VE jo er lettere at opfylde, jo lavere totalforbruget er.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis