Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Kommentarer til EU-Miljøspecialudvalget: Revision af miljømærkekriterier for vaske- og opvaskemidler samt stationære computere og bærbare computere 26.5 2010.

Indledningsvis skal vi gøre opmærksom på, at det ikke er nok at kriterierne er miljømæssigt

”fornuftige kompromisser”og praktisk anvendelige, men at det også er meget vigtigt at produkter,

der skal sælges ved hjælp af Blomsten reelt kan markedsføres. Herunder særligt i forhold til hvad

produktet i hvert fald ikke indeholder, da det i høj grad er væsentligt for forbrugernes præferencer

på markedet. Vi mener ikke, at Kommissionens kriterieudkast tager tilstrækkelig hensyn til dette

forhold, da der mangler modet til klart at sige fra overfor specifikke ingredienser, og dermed give

forbrugerne et klart valg, der også kan kommunikeres.

 

Stationære og bærbare computere

Det Økologiske Råd støtter, at kravene til indhold af kemiske stoffer bliver udvidet. Dog ønsker vi

et generelt forbud mod bromerede flammehæmmere og mod PVC af hensyn til sundhed, ydre

miljø og arbejdsmiljø. Dette krav vil ligge i tråd med udspillet fra EU-parlamentets ordfører på

revision af RoHS-direktivet, Jill Evans, hvor det også bliver diskuteret, hvorvidt der kan opnås et

generelt forbud mod disse stoffer samt en række miljøorganisationer og virksomheder på europæisk

plan. Flere virksomheder har vist, at det i dag er muligt at producere computere uden disse stoffer,

og har udfaset dem. Andre vil udfase inden 2014.

Under afsnittet ”Materialer og kemikalier”

Det er uklart, hvorvidt basiskravene stiller krav vedr. stoffer der er klassificeret eller der kan

klassificeres. Dvs. skal de have været gennem en klassificering for at være omfattet? I teksten: ”…

stilles der nu krav om, at produktet ikke tilsættes stoffer eller blandinger, der (på tidspunktet for

licensudstedelse) kan klassificeres som giftige, kræftfremkaldende, mutagene eller

reproduktionstoksiske i kategorierne I-III (CMR I-III) eller miljøfarlige.” Det bør præciseres, at det

er stoffer, som kan klassificeres i disse kategorier, som er omfattet.

”Desuden udelukkes stoffer, der i EU's REACH lovgivnings artikel 57, defineres som særligt

problematiske stoffer (SVHC).” Men det er uklart, hvorvidt der med henvisning til artikel 57 tales

a) stoffer, der har egenskaberne ”kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

(CMR kategori 1 og 2), persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget

persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) eller stoffer, der identificeres fra sag til sag,

og for hvilke der er videnskabelige beviser på, at de giver anledning til bekymring på

tilsvarende niveau.” (citat vejledning til optagelse af stoffer i bilag XIV) eller

b) udelukkende henvises til de stoffer der bliver optaget på bilag XIV? (hvoraf der ikke er

nogen endnu).

Det bør være a), der er gældende – altså det er stoffer, som opfylder kriterierne, som ikke må

tilsættes. Dette bør præciseres i teksten.

 

Vaskemidler

Nano-ingredienser:

Helt overordnet mener vi ikke at at miljømærkede vaskemidler må kunne tilsættes nano-

ingredienser som fx nano-sølv. Efter vores vurdering er der betydelige usikkerhedsmomenter ved

nano-materialer, der reelt ikke reguleres, hvilket i særdeleshed gør det nødvendigt at sikre, at de

ikke findes i miljømærkede produkter. Vi er opmærksomme på den indirekte regulering, der ligger i

forslaget, men den giver ikke forbrugerne nogen reel sikkerhed og vil ikke nødvendigvis forhindre

at der fremover kan bruges fx nano-sølv i miljømærkede vaskemidler.

Vi mener grundlæggende at det er tåbeligt, at tillade stoffer, der ikke har ændret karakter og som

tidligere var forbudt som fx LAS. Det er fornuftigt at kigge på nedbrydeligheden af alle

ingredienser i produktet, men tensider i miljømærkede produkter bør være nedbrydelige både

under aerobe og anaerobe forhold og må ikke være klassificeret som R50.

 

Parfumestoffer:

Vi kan varmt tilslutte os den foreslåede position ifht. parfumestoffer og fastholdelsen af

basiskravene til miljømærkede produkter på dette område.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small