Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Høringssvar vedr. ændring af miljøbeskyttelsesloven vedr. affald

Til Miljøstyrelsen

Det korte høringssvar nederst i denne mail på ændring af miljøbeskyttelseslov vedr. affald - https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146001715:
bedes erstattet af dette, idet Danmarks Naturfredningsforening nu har tilsluttet sig:

Høringssvar vedr. ændring af miljøbeskyttelsesloven vedr. affald

Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening har kun bemærkninger til §6B, som vedrører affaldshierarkiet og muligheden for at fravige dette, når ”det er begrundet i livscyklushensyn”. Vi foreslår dette ændret til ”det er begrundet i livscyklusanalyser”. Der blev på høringsmødet fremført, at livscyklushensyn skulle tolkes løst som ”life cycle thinking”. Dette finder vi uacceptabelt. Samtidig ønsker vi, at det præciseres i en senere vejledning, at
-          fravigelser med henvisning til livscyklushensyn skal være konkret undersøgt og videnskabeligt dokumenteret i hvert enkelt tilfælde gennem en LCA
-          sådanne livscyklusanalyser skal også inddrage relevante forhold uden for Danmarks grænser. Vi har tidligere set eksempler på, at man har argumenteret for forbrænding/nyttiggørelse frem for genanvendelse med henvisning til analyser, som så bort fra skadelige miljøeffekter uden for landets grænser, f.eks. fra udvinding af fosfor, som kunne være sparet i tilfælde af genanvendelse.

venlig hilsen
Christian Ege                                                     Michael Leth Jess, vicedirektør
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd                 Danmarks Naturfredningsforening


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small