Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2010

Høringssvar vedr. ændring af miljøbeskyttelsesloven vedr. affald

Til Miljøstyrelsen

Det korte høringssvar nederst i denne mail på ændring af miljøbeskyttelseslov vedr. affald - https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146001715:
bedes erstattet af dette, idet Danmarks Naturfredningsforening nu har tilsluttet sig:

Høringssvar vedr. ændring af miljøbeskyttelsesloven vedr. affald

Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening har kun bemærkninger til §6B, som vedrører affaldshierarkiet og muligheden for at fravige dette, når ”det er begrundet i livscyklushensyn”. Vi foreslår dette ændret til ”det er begrundet i livscyklusanalyser”. Der blev på høringsmødet fremført, at livscyklushensyn skulle tolkes løst som ”life cycle thinking”. Dette finder vi uacceptabelt. Samtidig ønsker vi, at det præciseres i en senere vejledning, at
-          fravigelser med henvisning til livscyklushensyn skal være konkret undersøgt og videnskabeligt dokumenteret i hvert enkelt tilfælde gennem en LCA
-          sådanne livscyklusanalyser skal også inddrage relevante forhold uden for Danmarks grænser. Vi har tidligere set eksempler på, at man har argumenteret for forbrænding/nyttiggørelse frem for genanvendelse med henvisning til analyser, som så bort fra skadelige miljøeffekter uden for landets grænser, f.eks. fra udvinding af fosfor, som kunne være sparet i tilfælde af genanvendelse.

venlig hilsen
Christian Ege                                                     Michael Leth Jess, vicedirektør
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd                 Danmarks Naturfredningsforening


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis