Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Høring af udkast til bekendtgørelse om oprindelsesbevis for VE-elektricitet og om deklarationen af elektricitet til forbrugerne (elmærkning)

Energistyrelsen
Att: Holger Christensen - hc@ens.dk
Amaliegade 44
1756 København K

Det Økologiske Råds høringssvar til:

”Høring af udkast til bekendtgørelse om oprindelsesbevis for VE-elektricitet og om deklarationen af elektricitet til forbrugerne (elmærkning)”.

Indledningsvis undrer Det Økologiske Råd sig over, at vi ikke fremgår af høringslisten, men skal informeres om denne høring ad andre veje. Vi er en af 6 organisationer, som er udpeget af Klima- og Energiministeren til arbejdsgruppen for ”Branchedeklaration for strøm med klimavalg”, som jo i høj grad omhandler anvendelsen af oprindelsesgarantier.
Vi skal hermed anmode om at blive sat på høringslisten til høringer, som naturligt indgår i vores arbejdsområde.

Vi er glade for, at der nu endelig er udsigt til at vi kan få en elmærkning, som tager hensyn til den allerede vidt udbredte anvendelse af oprindelsesgarantier som middel til at reducere egen CO2 udledning beregningsmæssigt.

Når elmærkningen ikke tager hensyn til dette, og ikke udtager den anvendte VE-el dokumenteret via annulering af oprindelsesgarantier i det nationale gennemsnit, så vil der uvægerligt blive tale om at CO2 reduktioner fra VE bliver talt med to gange. Denne situation har nu varet i nogle år.

Vi er derfor glade for, at Energistyrelsen nu får udarbejdet denne bekendtgørelse, som dels pålægger el-handlerne at levere troværdige el-mærkninger, hvor kundernes eventuelle anvendelse af oprindelsesgarantier er udskilt fra den generelle el-mærkning, som jo skal anvendes af både el-handlere og Energinet.dk til at udmelde el-handlerens generelle CO2 indhold pr. solgt kWh og til at udmelde Energinet.dk danske gennemsnitsnit for CO2 pr. kWh renset for de energiforbrugere, som via annullering af oprindelsesgarantier gør deres CO2 bundlinje bedre end gennemsnittet.

Det er derfor vigtigt at bekendtgørelsen kræver, at alle el-handlere med produkter, hvori der indgår annullering af oprindelsesgarantier, får klare instrukser om, at der tydeligt skal kunne ses tre ting:

1.    Det gennemsnitlige CO2 indhold pr kWh fra el-handlerens samlede solgte el uden hensyn til eventuelle annulleringer af oprindelsesgarantier.

2.    Mængden af annullerede oprindelsesgarantier og den deraf følgende mængde VE-el, som skal udtages af gennemsnittet.

3.    Den resterende (og højere) gennemsnitlige CO2 mængde pr. kWh, når annullerede oprindelsesgarantier er udtaget.

Det skal også klart fremgå, at energiforbrugere (inkl. virksomheder og kommuner) som ikke er aktive med annullering af oprindelsesgarantier, skal bruge det rensede gennemsnit (3) i deres CO2 rapportering.

Alle tre elementer af disse elmærkninger skal offentliggøres – og der er klart behov for, at el-mærkningerne fra alle el-handlere, som opererer på det danske marked samles på et offentligt elektronisk tilgængeligt sted, således at informationerne kan bruges af energiforbrugeren som vejledning for deres valg af el-handler.

Ligeledes er det af yderste vigtighed, at Energinet.dk’s el-mærkning, som gælder for samtlige danske energiforbrugere opdeles i de ovennævnte tre elementer.

Og sammenhængen mellem de tre kategorier skal klart fremgå: Når enkelte energiforbrugere reducerer CO2 i eget CO2 regnskab ved annullering af oprindelsesgarantier, så skal den omhandlede mængde VE trækkes ud af gennemsnittet, og alle øvrige energiforbrugere skal herefter anvende det justerede CO2 indhold pr kWh i deres CO2 regnskaber.

Herved vil det fremgå, at når energiforbrugere anvender oprindelsesgarantier, som ikke umiddelbart har en effekt ved at reducere CO2 indholdet pr kWh, så er disse energiforbrugere blot med til at omflytte den pågældende mængde CO2 fra egen bundlinje over på alle andre energiforbrugere via et herved forøget dansk gennemsnitligt CO2 indhold pr. kWh.


Opsummering

•    Bekendtgørelsen skal kræve, at alle el-handlere med produkter, hvori der indgår annullering af oprindelsesgarantier, tydeligt skal angive og offentliggøre:

1.    Det gennemsnitlige CO2 indhold pr kWh fra el-handlerens samlede solgte el uden hensyn til eventuelle annulleringer af oprindelsesgarantier.

2.    Mængden af annullerede oprindelsesgarantier og den deraf følgende mængde VE-el, som skal udtages af gennemsnittet.

3.    Den resterende (og højere) gennemsnitlige CO2 mængde pr. kWh, når annullerede oprindelsesgarantier er udtaget.

•    Energinet.dk’s el-mærkning skal opdeles i de samme elementer.

•    El-mærkningen for både el-handlere og Energinet.dk skal let kunne findes i elektronisk og sammenlignelig form.

Det skal klart fremgå af el-mærkningen:
•    at hvis enkelte forbrugere i en el-handlers portefølje reducerer deres CO2 udledning via annullering af oprindelsesgarantier, så skal alle øvrige energiforbrugere, der køber el hos den pågældende el-handler anvende det resterende (justerede) CO2 indhold pr. kWh.

•    fra Energinet.dk, at energiforbrugere, som ikke annullerer oprindelsesgarantier eller på anden måde dokumenterer aftaler om anvendelse af særligt store mængder VE, skal anvende det korrigerede CO2 indhold pr. kWh i deres CO2 rapportering.


Søren Dyck-Madsen

Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small