Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Komiteprocedure for midlertidig gratistildeling af udledningsrettigheder i medfør af artikel 10c i EU-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

Klima og Energiministeriet
Att: Stefan Krüger Nielsen – stkni@kemin.dk
Stormgade 2 - 6
1470 København K

Det Økologiske Råds høringssvar til:

”Komiteprocedure for midlertidig gratistildeling af udledningsrettigheder i medfør af artikel 10c i EU-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF”.

Det Økologiske Råd finder det yderst uheldigt, at det har været nødvendigt at afvige fra standardvedtagelsen om, at el-selskaber skal købe deres udledningsrettigheder på nationale auktioner fra 2013 for at imødekomme en række lande, som ellers kunne blokere en vedtagelse.

En sådan forskelsbehandling el-selskaberne imellem er en de facto tilladt statsstøtte til nogle landes el-selskaber, som hurtigst muligt må afvikles.

Vi anbefaler derfor klart, at Kommissionen fastlægger en så restriktiv tildeling af gratis udledningsrettigheder efter denne aftale, som muligt.

Det bør være meget synligt og kontrollerbart, hvilke lande, som vil anvende denne mulighed, samt hvilke energiselskaber, som vil nyde godt at en sådan tilladt statsstøtte.

Der bør føres meget skarp kontrol med denne tildeling, således at overtildeling undgås.

Benchmark ville være et langt bedre tildelingskriterium. Men vælges i stedet historisk udledning, er det ekstra vigtigt at kontrollere opgørelsen af denne udledning for at sikre, at de pågældende energiselskaber ikke får flere gratis udledningsrettigheder end højst nødvendigt.

Generelt udgør den omhandlede vedtagne praksis endnu en svaghed i EU’s kvotesystem. Det hæmmes allerede i dag i sin funktion af et alt for lavt samlet reduktionsniveau i EU på 20 % i 2020 i forhold til 1990. Samtidig er der alt for mange CER kreditter fra problematiske, ikke-additionelle og alt for dyre CDM projekter, som kan opfylde kravet til virksomhedernes aflevering af udledningsrettigheder svarende til deres forurening.

EU bør vedtage at reducere med 30 % i stedet for 20 % i 2020 i forhold til 1990 inden UNFCCC mødet i Cancun. Denne vedtagelse kan f.eks. udmøntes ved at udtage en procentdel af udledningsrettigheder fra EU’s kvotemarked fra 2013 svarende til, at de kvote-omfattede og de ikke-kvoteomfattede sektorer tilsammen skal reducere inden for EU med yderligere 10 %.

En sådan beslutning vil være en klar drivkraft for EU’s konkurrenceevne på længere sigt, for EU’s økonomi og handelsbalance og tilmed skabe rigtig mange lokale jobs i EU.

EU må forstærke sin indsats i UNFCCC regi for at få fjernet den nuværende projektbaserede tilgang til CDM – og i stedet erstatte den af troværdige og klimavenlige mekanismer, f.eks. baseret på sektor-tilgang eller policy-tilgang under hensyn til samtidig ikke at skade de herved involverede u-landes økonomier.

Der bør samtidigt senest fra 2013 vedtages en række ændringer i EU’s kvotemarked, således at den nuværende klimaskadelige anvendelse af CER-kreditter fra projektbaserede CDM-projekter reduceres for EU’s kvoteomfattede virksomheder så hurtigt som muligt.

Kreditter fra HFC23-projekter bør udelukkes fra EU’s kvotemarked fra 2013. I fald eksisterende projekter ikke kan udelukkes med det samme, så skal de pålægges en multiplikationsfaktor på maksimum 0,05, for herved at sikre en bedre sammenhæng mellem omkostningen ved reduktion af CO2e i sådanne projekter og den betaling, som europæiske virksomheder må betale.

Der bør generelt sættes multiplikationsfaktorer på en række af de nuværende projekttyper, som f.eks. afbrænding af methan fra lossepladser uden energimæssig anvendelse og fjernelse af NOX fra kunstgødningsproduktion, da også reduktioner fra disse typer CDM projekter er meget billigere end den faktiske betaling.

Kreditter fra eventuelle skovprojekter med reduktion af afskovning bør ikke introduceres før der er indgået en aftale herom i UNFCCC regi.


Opsummering

Vi anbefaler, at:

•    Kommissionen sætter meget skrappe kriterier for tildeling af gratis kvoter til visse energiselskaber i visse lande – samt kontrollerer tildelingskriterier og anvendelse meget skarpt.

•    Anvendelse af historisk udledning som tildelingskriterium skal så vidt muligt undgås og i givet fald kontrolleres meget skarpt.

•    EU straks vedtager at gå fra en reduktion på 20 % til en reduktion på 30 % i 2020 i forhold til 1990.

•    EU straks vedtager udelukkelse af HFC23 projekter i EU’s kvotehandelsmarked.

•    EU fastlægger meget lave multiplikationsfaktorer for visse særligt problematiske CDM-projekter ved omveksling af CER-kreditter til EUA-kvoter i EU’s kvotehandelsystem.

•    Anvendelse af eventuelle skovkreditter i EU’s kvotehandelssystem i hvert fald afventer endelig vedtagelse i UNFCCC processen.

•    EU forstærker sin indsats i UNFCCC for at omlægge CDM systemet bort fra anvendelse af projektbaserede CDM-projekter.Søren Dyck-Madsen


Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small