Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Høringssvar fra Det Økologiske Råd vedr. ændring af WEEE-direktivet

Det Økologiske Råd har følgende kommentarer:

•    Vi er kritiske over tilbageflytningen af bilaget med listen over omfattet affald fra RoHS til WEEE-direktivet. Det havde for beskyttelse af miljø og ressourcer været bedre, om listen kun blev defineret ét sted, nemlig i det Art. 95-baserede RoHS-dir.
•    Skærpelsen af artikel 6 (som forbyder medlemsstaterne at bortskaffe ubehandlet elskrot) og skærpet målsætning for indsamling (Art. 7) er en klar forbedring, som vi støtter
•    Dog ønsker vi et endnu skrappere mål end det nu foreslåede (65 % af markedsførte mængde) –Da der bl.a. er tale om sjældne metaller og jordarter, som er på hhv. UNEPs liste over 40 sjældne metaller og EU’s 14 ’kritiske ressourcer’, er et spild på 35% også for højt – udover den forurening, som det kan medføre. UNEP noterer sig eksempelvis, at en stor andel forsvinder med elskrot (mobiltelefoner), der på verdensplan ikke opfanges i producentansvarssystemer – som det fremgår af DAKOFAs fakta-ark om ressourceeffektivitet her (scroll ned til det tilhørende notat)
•    Skærpede regler for overførsel af el-skrot til lande uden for EU/OECD støtter vi også
•    Skærpede genanvendelsesmål (Art. 11) støtter vi i princippet, men da genbrug nu også anvendes til opfyldelse af målsætningerne, er der fare for, at dette som følge af mangelfuld kontrol ”opfyldes” via eksport til f.eks. Afrika. Derfor er udfyldelse og håndhævelse af art. 10 meget vigtigt.
•    Specielt mht. målsætningerne for ’medicinske anordninger’ er der et stort gap mellem nyttiggørelses- og genanvendelses/genbrugsmålet (hhv. 75 % og 55 %) – og det gap må netop være udtryk for forbrænding. Vi mener ikke, at medicinsk udstyr egner sig til forbrænding
•    Finansiering (Art. 12): Det er for svagt blot at skrive, at medlemslandene skal tilskynde producenterne til at bidrage økonomisk til indsamlingsstederne for elskrot fra husholdninger. Her kunne man tage model after reglerne i batteridirektivet, hvor det økonomiske ansvar er placeret entydigt hos producenterne fra afleveringspunktet.
•    Skærpet overvågning og inspektion (Art. 20 + bilag I) – dette støtter vi, men kravene i bilag I er så vidt vi kan se stort set identiske med gældende krav efter transportforordningen. Hvis det er korrekt, er der behov for en yderligere skærpelse.

Venlig hilsen

Christian Ege
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small