Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Det Økologiske Råds høringssvar til: ”EU Kommissionens forslag til forbud mod industrigaskreditter i EU’s kvotehandelssystem”.

Klima- og Energiministeriet
Energistyrelsen
Att: Christian van Maarschalkerweerd – cma@ens.dk
Amaliegade 44
1256 København K

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Reduktion af HFC23 og N2O er begge initiativer, som underminerer den globale indsats for klimaet, og som i særlig grad truer EU’s kvotehandelssystem (EU ETS) ved at indføre alt for mange kreditter, som kan anvendes i EU ETS efter nugældende regler.
Især medfører anvendelse af kreditter fra destruktion af HFC23 en så voldsom pengetilførsel til disse industrier, at de økonomisk fastholdes i en yderst klimaskadelig produktion.
Virksomheder, som anvender disse kreditter til at opfylde deres reduktionsforpligtelse, betaler alt for meget for reduktioner, som i praksis er meget, meget billige at gennemføre.

EU har i FN’s klimaforhandlinger gang på gang forsøgt at få revideret betingelserne for anvendelse af CDM-kreditter, men hidtil uden held. Vi finder det derfor naturligt, at EU nu anvender omlægninger af sin egen efterspørgsel efter CDM-kreditter som middel til at øge klimaeffekten af kvotehandelssystemet. Og herved lægger pres på FN-forhandlingerne.

Vi støtter derfor, at Kommissionen nu foreslår, at kreditter stammende fra projekter med reduktion af HFC23 og N2O helt udelukkes fra at kunne anvendes i EU ETS fra 2013. Og vi støtter, at Kommissionen forhindrer, at overskydende kreditter fra allerede indgåede aftaler med HFC23- og N2O-reduktionsprojekter kan overføres fra den nuværende fase 2 til fase 3.
Det er afgørende vigtigt, at der gennemføres et forbud snarest muligt, hvilket vil være helt fra starten af 2013, hvor tredje fase af EU’s kvotehandelssystem tager sin begyndelse.

Vi vurderer, at et forbud mod at anvende disse kreditter fra 2013 vil være med til at sikre en højere og mere stabil CO2 kvotepris i EU, samt at det vil være med til at spare EU’s virksomheder for en kolossal overbetaling for denne type kvoter. Endelig sikres, at flere reduktioner rent faktisk sker inden for EU’s grænser med den nødvendige innovation i energieffektivitet til følge. EU’s konkurrenceevne og beskæftigelse vil blive øget ved initiativet.

Visse industriorganisationer kæmper voldsomt for at bevare retten til at udvande EU’s kvotehandelssystem. Disse industriorganisationer har gennem lang tid været advaret om, at EU havde dette forbud i tankerne, og kan ikke påberåbe sig urimelig behandling, idet artikel 11 a (9) giver EU retten til justeringer. Disse virksomheder har simpelthen taget chancen og købt de billigste og dårligste kreditter. De må ikke lykkes med at underminere EU ETS yderligere ved at få fastholdt retten til at anvende denne type kreditter endsige at få dem overført til fase 3 fra 2013 – 2020.

Danmark har som stat også investeret i HFC23 kreditter, hvilket man straks i ånden fra dette positive udspil fra Kommissionen må beslutte at se bort fra.

Dette initiativ fritager ikke EU fra at foretage yderligere justeringer af EU ETS, så systemet kan blive det effektive virkemiddel for EU’s klimapolitik og for virksomhedernes innovationsevne for en bedre energieffektivitet, som det er tænkt.

EU har yderligere brug for at vedtage en opgradering af EU’s reduktionsmål i 2020 til 30 %, samt at indføre en markant minimumsbetaling for kvoter ved de nationale auktioner fra 2013.


Resumé


•    Det økologiske Råd støtter Kommissionens forslag, som fjerner et af de værste smuthuller i kvotereguleringen.
•    EU skal fastholde sin ret til at gennemføre denne ændring – jævnfør artikel 11 a (9)
•    Forbuddet bør træde i kraft snarest muligt, dvs. fra starten af 2013.
•    Danmark bør nu se bort fra sine egne investeringer i HFC23 kreditter
•    Der er brug for yderligere initiativer for at genoprette EU's kvotesystem, herunder at hæve målet fra 20 til 30 % reduktion, uanset om der er en global aftale.Søren Dyck-Madsen

Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small