"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2010

Fælles høringssvar fra Det Økologiske Råd og WWF Verdensnaturfonden

Tak for muligheden for at kommentere på miljø- og klimadelen af EU's 2020 strategi (post-Lissabon).
Det Økologiske Råd (DØR) og WWF Verdensnaturfonden finder den foreslåede danske position utilstrækkelig og opfordrer til, at ambitionsniveauet hæves. Den danske position synes ikke for alvor at erkende, hvor alvorligt et problem for såvel klimaet som EU’s handelsbalance ift. resten af verden, importen af fossile brændsler udgør.
DØR og WWF er enige i, at grønne teknologier skal fremmes, men 2020 strategien skal også bruges som løftestang for at få energibesparelser højere op på den politiske dagsorden. Energibesparelser er i mange tilfælde omkostningseffektive, betyder mindre import af fossile brændsler, og øger beskæftigelsen i EU. Det er helt afgørende, at klimastrategien samtænkes med kriseløsning, og her indebærer energibesparelser såvel som vedvarende energi og udbygning af fjernvarme kolossale muligheder for jobskabelse. Samtidig opnås højere energiforsyningssikkerhed og indsatsen overfor klimaforandringer øges.
DØR og WWF opfordrer til, at Danmark arbejder for:

  • At fremme af energibesparelser og vedvarende energi bliver en central del af EU's strategi for jobskabelse og dermed kriseløsning
  • At der på EU niveau fastsættes et bindende mål for energibesparelser i 2020 på 20 % (absolut) i forhold til slutenergiforbruget i 2005.
    At revisionen af EU’s bygningsdirektiv vedtages, at der sikres korrekt og hurtig implementering i medlemsstaterne, samt at der sikres skrappe krav til vidtgående energirenovering af eksisterende bygninger samt finansiering hertil, bl.a. gennem lempelse af reglerne for brug af strukturfondene og gennem afsættelse af midler hertil i EU’s budget for 2014 til 2020.
  • At EU’s målsætning for overgang til vedvarende energi opjusteres fra 20 til 25 % i 2020.
  • At EU påbegynder en planlægning af, hvordan EU kan reducere udslippet af drivhusgasser med 40 % i 2020 ift. 1990.
    At EU sikrer ambitiøse energi- og miljøstandarder for produkter. Herved skabes et forbedret hjemmemarked, som vil kunne drive en innovation af energieffektiv teknologi. Gennem denne markedsmodning af produkterne på EU’s markeder vil produkterne både kunne holde tilsvarende asiatiske produkter ude af EU’s marked, og samtidig opbygge en eksport.

På vegne af DØR og WWF

Søren Dyck-Madsen   John Nordbo


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small