Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Det Økologiske Råds høringssvar til Lovforslag om ændring af elafgiften

Forslaget til ændring af lov om afgift af elektricitet omfatter i princippet to forslag:

En klar forringelse af afregningsordningen for strøm produceret på solceller.

En meget, meget favorabel afregningsordning for strøm produceret fra husstandsvindmøller.

Det danske el-system er midt i en forandring, hvor den fleksibilitet, som er nødvendig for at afpasse produktion og forbrug i sekundet, hidtil har ligget på produktionssiden.
Med den allerede tilstedeværende og især med den planlagte kommende øgede mængde vindkraftbaserede el, så skal det fremover være forbrugssiden, der leverer den nødvendige fleksibilitet.

Det betyder også, at produktion af vedvarende energi i lille skala inden for matriklen skal medvirke til denne fleksibilitet og derfor skal støttes efter, hvorvidt den øger eller mindsker fleksibiliteten i det danske energisystem.

Forslaget fra Skatteministeriet tager et helt forkert udgangspunkt – nemlig en skattemæssig ligestilling af strøm produceret på egen grund uanset om denne produktion gavner eller skader fleksibiliteten nu og på sigt. Og herved får man forringet støtten til den ønskede sol-el-produktion og givet en meget kraftig støtte til den småskala vind-el-produktion, som ikke gavner ud fra en systembetragtning.

Det Økologiske Råds skal derfor på det kraftigste anbefale, at man ikke gennemfører dette forslag fra Skatteministeriet, da det bygger på forkerte forudsætninger og vil have en særdeles skadelig virkning for det danske el-system.

I stedet bør man om minimum fastholde det eksisterende støttesystem, hvor solcellestrøm fritages for afgifter på en årlig nettoberegning af produktion og forbrug inden for matriklen/bygningskomplekset, mens vindproduceret strøm må afregnes efter de regler, som allerede findes for vindmøller uanset placering, således at man ikke forgylder alt for dyr vindproduktion placeret på de forkerte steder.

Solcelle produceret el er mest rigelig om sommeren, hvor man kun bruger lidt el i bygningen. Til gengæld produceres denne el på de rigtige tidspunkter - om dagen, hvor forbruget er størst og om sommeren, hvor vinden blæser mindst, og hvor der ikke er behov for spildvarmen fra el-produktion på kraftvarme. Dvs. solceller er et godt supplement til vindkraften.

Vindkraft produceret el er mest rigelig om vinteren, hvor folk bruger mere el. Men bygningsintegreret vindkraft kan ikke supplere de store vindmøller. Den producerer el på nøjagtig de tidspunkter, hvor vi har rigeligt af den i forvejen, mens den ikke producerer i vindstille, netop hvor vi har brug for mere el.

Ordningen med månedsafregning vil således klart mindske tilskuddet til solceller, da det private forbrug og den producerede strøm er dårligt korreleret inden for måneden, mens denne strøm til gengæld passer rigtig godt i det samlede system, og derfor er ønskelig

Samtidig vil ordningen give store tilskud til en økonomisk meget dyr bygningsintegrering af små vindkraftanlæg, som ikke producerer el, når vi har mest brug for den.

Ordningen vil sikre et maksimalt tilskud til ineffektiv og økonomisk inoptimal vindkraft på hele 170 øre pr. produceret kWh, blot fordi denne vindkraft placeres på bygninger i en uøkonomisk lille størrelse. Dette modsvares af et generelt tilskud til vindkraft på 10 – 40 øre, som er nødvendigt til vindkraft på optimalt placerede steder.
Det virker ganske ugennemtænkt på denne måde at ville indføre et meget stort tilskud til at placere meget dyre vindanlæg på uhensigtsmæssige steder..

Den foreslåede ordning med månedsafregning straffer således den ønskede ekstra el-produktion fra solceller, men gavner el-produktion fra små bygningsintegrerede vindmøller, som ikke kan supplere de store møller og derfor ikke har nogen fortrin frem for disse.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small