Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Det Økologiske Råds svar på Høring af lovforslag om ændring af elafgiften m.v.

Elpatronafgift:

I Det Økologiske Råd har vi med stor interesse læst den i høringsmaterialet refererede analyserapport ”Bedre integration af vind” – udarbejdet af EA Energianalyse og Risø DTU af 9.6.2009.

I rapporten anbefales en række tiltag for at sikre en bedre og mere omkostningseffektiv indpasning af el produceret på vindmøller i det danske energisystem.

Herunder anbefales at gøre den midlertidige såkaldte ”Elpatronlov” permanent.

Det Økologiske Råd ser analyserapporten som et væsentligt bidrag i afklaringen af, hvilke incitamenter, som skal til, for at den forventede og nødvendige øgede mængde fluktuerende vind-el kan indpasses i det danske energisystem.

Vi er således enige i rapportens konklusion om, at ”Elpatronloven” skal gøres permanent – idet vi dog vurderer, at ”Elpatronloven” kun udgør en lille del af de tiltag, som faktisk vil være nødvendige for en optimal funktion af det danske energisystem for fremtiden.

Vi kan således støtte analyserapportens anbefalinger, og derfor også anbefalingen af en permanentgørelse af ”Elpatronloven”, således at rigelig strøm kan anvendes i Danmark og dermed gives en værdi, som er højere end alternativerne ved enten at stoppe en række vindmøller eller eksportere strømmen til udbalancering i den norske eller svenske vandkraft.

Vi finder dog selve lovteksten for endog meget kompliceret at forstå for lægfolk, hvorfor vi betinger vores støtte til selve lovteksten af, at anbefalingerne fra analyserapporten rent faktisk er korrekt implementeret gennem forslag til lovtekst.

Vi skal endvidere påpege, at dette delelement i et samlet lovforslag kun omfatter nogle af de anbefalede ændringer i det danske afgiftssystem. Vi skal således påpege, at disse tiltag skal suppleres med:

indpasning af varmepumper i det danske energisystem, fastlæggelse af dynamiske tariffer til forstærkning af et markedsbaseret prissignal for el, omlægning af støtten til vindkraft i forhold til en optimal generatorstørrelse og udvidelse af regulerkraftmarkedet.

Alle er det tiltag, som kræver en afgiftsmæssig omlægning for at skabe de rette incitamenter, og som vil gøre funktionen af et dansk energisystem, inkl. udlandsforbindelserne både mere energieffektivt, mere økonomisk for samfundet og give rum for indpasning af yderligere vedvarende energi.

Vi er dog bekymrede for, om elafgiftslovgivningen generelt i sin nuværende udformning kan være årsag til en uhensigtsmæssig driftsstrategi, idet man ikke sikrer, at varmepumperne drives fleksibelt med kraftvarmeenhederne.
Vi er endvidere bekymrede for, om elafgiftslovgivningens generelle udformning bevirker, at den varme, som fremkommer fra køling med varmepumper, og den kulde, som fremkommer med varme fra varmepumper, ikke økonomisk kan udnyttes.

Methan-afgift:

Vi foreslår:

indførelse af afgifter for uforbrændt natur- og biogas i kraftvarme- og varmeværker. Det er særdeles vigtigt også at have fokus på utilsigtede udslip af denne methan, som har en drivhusgaseffekt på 16 – 21 gange CO2.Indførelse af en afgift vil øge det økonomiske incitament til at reducere udslip til det absolut minimale. Afgiften bør dog gøres provenuneutral over for bioforgasning og anvendelse af biogassen til kraft- og varmeproduktion, således at f.eks. afregningsprisen forhøjes i forhold til det forventede indtægtsprovenu.

CO2 afgift for virksomheder uden for EU’s kvotesystem:

Grundlæggende er ideen rigtig, men CO2 kvote prisen er under så voldsomt pres i EU’s kvotesystem på grund af alt for mange kvoter, at det kan være svært at fastsætte en retfærdig pris for de ikke kvoteomfattede virksomheder. Allerede i dag er prisen for kvoter i EU’s kvotesystem under den foreslåede afgift. Bryder EU’s kvotesystem sammen, så risikeres en skæv afgiftsbyrde til fordel for de store energiintensive og drivhusgasudledende virksomheder. Kvotesystemet må derfor understøttes gennem opstramninger.

Vi skal derfor foreslå, at en afgiftsindførelse uden for de kvoteomfattede sektorer følges op med mindst 2 initiativer fra dansk side:

Initiativer for at styrke EU’s reduktionsforpligtelse til mindst 40 % i 2020 sammen med en reduktion af muligheden for anvendelse af fleksible mekanismer til at opfylde dette mål. Begge initiativer vil påvirke mængden af kvoter til rådighed i EU’s kvotesystem i nedadgående retning og dermed holde prisen på CO2 kvoter oppe.En fastlæggelse af en minimumspris ved bortauktionering i EU fra 2013, som minimum svarende til det danske beskatningsforslag for virksomheder ikke omfattet af EU’s kvoteomfattede sektorer.Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small