Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2010

Det Økologiske Råds svar på Høring af bekendtgørelse om støtte under fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Vi bifalder, at der gennem fondsmæssig understøttelse udvikles mere energieffektive og ”grønne” produkter hos danske virksomheder.

En sådan indsats vurderes at være helt afgørende for Danmarks fremtidige muligheder for fortsat at forblive konkurrencedygtige på et mere og mere globalt marked.

I Høringsbrevet skriver EBST:

”Fonden skal understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Fonden skal forbedre rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte den stigende globale efterspørgsel efter grønne løsninger, som bl.a. klimaudfordringerne medfører.”

Vi havde derfor forventet, at udmøntningen af aftalen ville resultere i kriterier for tildeling af støtte, som havde grøn omstilling som grundforudsætning.

Dette er ikke tilfældet. Der kan ifølge forslaget til bekendtgørelse gives støtte til alle typer af innovative projekter uden hensyn til, om de faktisk gavner en grøn omstilling eller det modsatte.

Det Økologiske Råd finder derfor:

At det bør være en forudsætning for tildeling af støtte til alle typer af projekter under alle tildelingskriterier, at projekterne forbedrer energieffektiviteten eller omstiller til vedvarende energi, og at de derfor har en positiv indflydelse på klimaet og/eller miljøet.

At projekterne, som tildeles støtte, under ingen omstændigheder må medføre forringelser af klima og miljø.

For alle projekter bør kræves en redegørelse for effekten på klima og miljø, som betingelse for tildeling af støtte.


Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Demonstration: Stop CETA
Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16.00
Mødested: Foran Udenrigsministeriet
Information >>

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Tilmelding >>

Generalforsamling, Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis