Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Høringssvar til udkast til Kemikaliehandlingsplan 2010-2013

Vi er glade for, at der afsættes flere penge til kemi-området, og at man prioriterer bl.a. hormonforstyrrende stoffer, allergistoffer, cocktaileffekten, nanoteknologi, et udvidet tilsyn samt erstatning af farlige stoffer, bl.a. ved brug af computermodeller (såkaldt QSAR).

Men der burde også afsættes penge til et mere folkeligt arbejde med kemikalier – udover de udmærkede statsdirigerede kampagner, som gennemføres. Der er også brug for at nogle stiller de ”frække spørgsmål”:

Hvorfor er der så få stoffer på EU's liste over særligt farlige stoffer, som forbrugerne kan kræve oplysninger om, og som skal overvejes erstattet med mindre farlige stoffer?

Hvorfor har Danmark endnu ikke bidraget til listen?

Hvorfor bruger man ikke grønne afgifter som virkemiddel, så alternativer til et særligt farligt stof fremmes – indtil man kan få EU til at forbyde det farlige stof?I handlingsplanen (side 8) loves det, at Danmark i 2010 vil foreslå mindst to stoffer som kandidater til EU´s godkendelsesordning (kandidatlisten) henholdsvis harmoniseret klassificering og mærkning. Det er en lidt uklar formulering, men vi går ud fra, at der menes mindst 2 stoffer til hver af de to lister. Hvis der derimod menes blot én af listerne, er det helt klart for svagt.

Der er brug for en fond, hvor der kan søges penge til folkeligt arbejde på kemikalieområdet, ligesom man har inden for energibesparelser. Kemi-arbejdet står af naturlige grunde i skyggen af klimaarbejdet for tiden. Men så meget desto mere er der brug for at stimulere det – så vi kan komme videre med at løse problemerne, herunder den alvorlige trussel mod vores forplantning, som udgøres af de hormonforstyrrende stoffer.

Vi savner en tilkendegivelse af, at Danmark prioriterer udviklingen af testmetoder og kriterier for såvel hormonforstyrrende stoffer og cocktaileffekter. Processen tager tid, derfor bør der i mellemtiden arbejdes på, at forsigtighedsprincippet kan anvendes ud fra mistanker set i befolkningsundersøgelser og forskningsprojekter. Den hidtidige praksis har vist, at forsigtighedsprincippet sjældent anvendes. Det ses f.eks. af den manglende regulering af bisphenol-A.

Der er brug for effektive virkemidler til at komme af med de farlige stoffer. Vi skal bl.a. øge indsatsen for at fremme udfasning af farlige stoffer i offentlige indkøb ved fremme af konkrete grønne indkøbspolitiker. Der er brug for såvel økonomiske incitamenter som krav om monitorering og evaluering af grønne indkøb. F.eks. er det utilstrækkeligt, når handlingsplanen peger på frivillig udfasning af phthalat-blødgørere i hospitalsudstyr. Her ville en forhøjelse af phthalat-afgiften være virksom, indtil man kan gennemføre et forbud.

Planen lægger op til at videreføre Informationscentret for Miljø og Sundhed (IMS) i sin nuværende form. Vi støtter, at der fortsat skal være en sådan informationsindsats over for borgerne, men finder, at de involverede erhvervsorganisationer har for stor indflydelse i IMS’ bestyrelse. Det skal sikres, at der er tale om uvildig rådgivning af borgerne.

Danmark bør prioritere arbejdet med, hvordan Nano-materialer behandles lovgivningsmæssigt bl.a. indenfor REACH. F.eks. i forhold til problemstillingen vedr. tonnage-kategorierne, som er utilstrækkelige for Nano-området – nanomaterialer vil sjældent overstige grænserne på hhv. 1 og 10 t/producent/år og vil dermed falde uden for kravene om registrering og evaluering. Desuden skal det afklares, hvorvidt Nanoformer af stoffer hører under et givent stof eller skal anses for at være et selvstændigt stof (hvilket f.eks. er relevant i forhold til undtagelserne i REACH). Hvis problemerne med tonsgrænserne ikke i løbet af få år kan løses inden for rammerne af REACH, bør nanomaterialer løftes ud af REACH i form af en særlovgivning i EU.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small