Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2010

Høringssvar vedr. lovforslag om etablering af testcenter for store vindmøller ved Østerild

Til By- og Landskabsstyrelsen

Det Økologiske råd støtter varmt, at der etableres et sådant testcenter, men finder ikke, at det bør placeres på fredsskovsareal som ved Østerild. Vi finder, at det vil være muligt at placere centret på eksisterende landbrugsareal – selv om det vil kræve ekspropriation. Vi skal her henvise til den rapport, som er udsendt af Danmarks Naturfredningsforening d. 4.3.10. Rapporten viser, at der kan findes arealer, som både opfylder vindkravene og har få beboere, se http://dn.dk/Files/Billeder/Natur/Landskab/vindmoeller/Rapport_Alternativ_placering.pdf
DN gør selv opmærksom på, at der er svagheder i rapporten – den opererer bl.a. med en støjzone, der er mindre end den staten har opstillet. Til gengæld bygger statens støjzone på en forskelsbehandling, idet man stiller strengere støjkrav til vindmøller end man gør til f.eks. motorveje. Der vil således være store arealer i Danmark, som allerede er belastet mere med støj fra motorveje, end man vil tillade fra et vindmølle-testcenter.

Venlig hilsen
Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small