"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar til: Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg.

Undertegnede organisationer er skuffede over, at regeringen nu vælger at søge om dispensation fra NO2-grænseværdien i stedet for at reducere luftforureningen.

Luftkvalitetsplanen nævner alle tænkelige initiativer som er gennemført igennem de seneste år, og som har haft en sidegevinst i form af lidt reduceret forurening med kvælstofoxider. Planen undlader til gengæld helt at fortælle, at der ikke er iværksat en eneste foranstaltning for målrettet at leve op til grænseværdien for kvælstofdioxid. Det er derfor Danmark ikke opfylder grænseværdien. Ved at undlade disse oplysninger giver planen en fejlagtig og misvisende beskrivelse af forholdene.
Strammere miljøkrav i miljøzonerne og moderate trafikbegrænsninger i København ville nemlig have sat Danmark i stand til at leve op til EUs grænseværdi for kvælstofdioxid i 2010. Et flertal i Folketinget valgte imidlertid at nedstemme disse forslag og forhindrede derved aktivt, at Danmark ville opfylde grænseværdien. Dette helt centrale forhold er end ikke nævnt i luftkvalitetsplanen.

Derfor bør afsnittet herunder (markeret med ”…”) tilføjes på et centralt sted i luftkvalitetsplanen, for at Kommissionen får et retvisende billede af situationen som vurderingsgrundlag:

Fravalgte forureningsreduktioner
Det har i flere år været velkendt, at grænseværdien for NO2 kunne opfyldes ved tre simple tiltag:

1)    Krav om SCR-katalysatorer til tunge køretøjer i miljøzonerne.

2)    Miljøkrav til lette køretøjer (vare- og personbiler) i miljøzonerne (som i Berlin).

3)    Moderate trafikbegrænsninger via kørselsafgifter i København (som i London/Stockholm).

Disse tre forslag er imidlertid blevet nedstemt af et folketingsflertal. Det er således alene politiske beslutninger, som gør, at Danmark ikke kan opfylde EUs grænseværdi for kvælstofdioxid.”

Det undrer desuden undertegnede organisationer, at luftkvalitetsplanen tager udgangspunkt i et forventet 2015 niveau med miljøzoner på 38 µg NO2 pr. m3 (tabel 6, række 8 & 9: 41 - 3 = 38), når DMU i NO2-virkemiddelkataloget beregnede, at NO2-koncentrationen med miljøzoner i 2015 ville være 48 µg NO2 pr. m3 (jf. NO2-virkemiddelkatalog , s. 46). Dvs. regeringens lufthandlingsplan tager udgangspunkt i, at luftforureningen pludselig er ca. 20 procent mindre end hidtil beregnet af DMU. Det virker meget mystisk og bør undersøges nærmere. Særlig i lyset af, at Danmark ikke kan opfylde NO2-grænseværdien i 2015, hvis der tages udgangspunkt i beregningerne fra DMU. Denne uoverensstemmelse og konsekvenserne heraf bør tydeligt fremgå af luftkvalitetsplanen.

Endelig tager beregningerne i konsulentrapporten udgangspunkt i, at H.C. Andersens Boulevard er landets mest forurenede strækning mht. kvælstofdioxid. Det er ikke tilfældet. Nørre Søgade er mere forurenet, hvilket der bør korrigeres for i beregningerne.

På vegne af Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklistforbund, Miljøpunkt Nørrebro, Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH Trafik og Astma-Allergi Danmark.

 

[1] http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2009/978-87-7052-918-1/pdf/978-87-7052-919-8.pdf


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17