Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar til: ”Grundnotat om forslag fra EU Kommissionen om begrænsning af HFC-23 og visse N2O klimakreditter i EU ETS”.

Klima- og Energiministeriet
Att: Stefan Krüger Nielsen– stkni@kemin.dk
Stormgade 2 - 6
1470 København K

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar, idet vi dog finder svarfristen meget kort.

Vi fastholder vores støtte til Kommissionens gode udspil om forbud, idet vi her skal supplere med følgende baseret på det fremsendte udkast til grundnotat om sagen fra Energistyrelsen:

Kommissionen har al mulig ret til at justere i betingelserne for anvendelsen af CDM-kreditter i EU ETS. Dette fremgår af artikel 11 a (9).

Når den danske stat og visse virksomheder har valgt at erhverve sig kreditter fra disse to typer CDM projekter, har både den danske stat og virksomhederne således taget en uheldig og klimaskadelig kalkuleret risiko. Kritikken af disse to typer kreditter er jo ikke ny, og kan ikke være hverken den danske stat eller virksomhederne ubekendt.

Det er derfor helt nødvendigt af både klimahensyn og af hensyn til kvotemarkedets fortsatte funktion, at sådanne klimaskadelige kreditter tages ud så hurtigt som muligt. Kreditterne burde således forbydes allerede i 2011.

Som minimum må vi kræve en klar dansk støtte til Kommissionens forslag om at forbyde anvendelsen af kredittyperne fra allersenest 1.1.2013 – og altså ikke ”muliggøre anvendelse af krediter, der stammer fra reduktioner foretaget inden 1.1.13”.

Vi finder det endvidere kritisabelt, at den danske stat agter at anvende sådanne kreditter til opfyldelse af danske reduktionsmål i de ikke-kvote omfattede sektorer i 2011 og 2012.

Vi skal stærkt kritisere den foreslåede danske holdning om, at man kun vil undlade at benytte sådanne klimaskadelige kreditter også efter 2013, hvis det lykkes Kommissionen at få opbakning til sit forslag om forbud fra 1.1.2013.


Søren Dyck-Madsen

Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis