Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar til: ”Grundnotat om forslag fra EU Kommissionen om begrænsning af HFC-23 og visse N2O klimakreditter i EU ETS”.

Klima- og Energiministeriet
Att: Stefan Krüger Nielsen– stkni@kemin.dk
Stormgade 2 - 6
1470 København K

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar, idet vi dog finder svarfristen meget kort.

Vi fastholder vores støtte til Kommissionens gode udspil om forbud, idet vi her skal supplere med følgende baseret på det fremsendte udkast til grundnotat om sagen fra Energistyrelsen:

Kommissionen har al mulig ret til at justere i betingelserne for anvendelsen af CDM-kreditter i EU ETS. Dette fremgår af artikel 11 a (9).

Når den danske stat og visse virksomheder har valgt at erhverve sig kreditter fra disse to typer CDM projekter, har både den danske stat og virksomhederne således taget en uheldig og klimaskadelig kalkuleret risiko. Kritikken af disse to typer kreditter er jo ikke ny, og kan ikke være hverken den danske stat eller virksomhederne ubekendt.

Det er derfor helt nødvendigt af både klimahensyn og af hensyn til kvotemarkedets fortsatte funktion, at sådanne klimaskadelige kreditter tages ud så hurtigt som muligt. Kreditterne burde således forbydes allerede i 2011.

Som minimum må vi kræve en klar dansk støtte til Kommissionens forslag om at forbyde anvendelsen af kredittyperne fra allersenest 1.1.2013 – og altså ikke ”muliggøre anvendelse af krediter, der stammer fra reduktioner foretaget inden 1.1.13”.

Vi finder det endvidere kritisabelt, at den danske stat agter at anvende sådanne kreditter til opfyldelse af danske reduktionsmål i de ikke-kvote omfattede sektorer i 2011 og 2012.

Vi skal stærkt kritisere den foreslåede danske holdning om, at man kun vil undlade at benytte sådanne klimaskadelige kreditter også efter 2013, hvis det lykkes Kommissionen at få opbakning til sit forslag om forbud fra 1.1.2013.


Søren Dyck-Madsen

Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small