Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar til Kommissionens vækstundersøgelse og flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet

Det Økologiske Råds høringssvar vedr. EU vækstundersøgelse samt "flagskibsinitiativ" om ressourceeffektivitet

Det Økologiske Råd er enige i regeringens indstilling, idet vi dog ønsker følgende præciseringer:
I pind 4 ”sikres via markedsbaserede instrumenter” samt sidste pind, ” omlægning af skatter” bør præciseres vigtigheden af tilstrækkeligt høje afgifter på fossil energi, herunder at i EU's energiafgiftsdirektiv, hvortil Kommissionen ventes at fremsætte ændringsforslag til foråret, bør minimumssatserne hæves betydeligt for fossile brændsler såvel som transportbrændstoffer, ligesom mulighederne for at undtage erhverv fra afgifter bør indskrænkes kraftigt. Desuden bør forbuddet mod beskatning af fly- og skibsbrændstoffer ophæves. Hvis disse forslag afvises af et mindretal af lande – idet der kræves enstemmighed i dette direktiv – bør mulighederne for ”forstærket samarbejde” udnyttes, så mindst 8 lande enes om at hæve minimumsafgifter for fossil energi og dermed kan høste fordelene af at blive førende inden for renere teknologi.
Til pind 4’s ”gradvis eliminering af miljøskadelige subsidier” bør tilføjes: for de mest skadelige subsidier, f.eks. støtte til kulminer og kulanvendelse, bør afviklingen ske hurtigt.

Vi er også enige i hovedlinierne i regeringens foreløbige holdning til Flagskibet om ressourceeffektivitet, herunder understregningen af at det er absolut afkobling, der skal sigtes imod. Også her bør understreges, at når der tales om markedsbaserede instrumenter, indebærer dette øget brug af grønne afgifter som noget af det vigtigste. Vi er også meget enige i, at ressourceeffektivitet skal inddrage både direkte og indirekte forbrug i og uden for EU. Dette er f.eks. endnu ikke gennemført for EU's bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer, hvor man først nu er ved at diskutere indirekte effekter uden for EU (ILUC – Indirect Land Use Change).

Christian Ege
Sekretariatsleder
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small