Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar til: ”Rammenotatet om rådskonklusioner om meddelelse fra EU-kommissionen om Energieffektivitetsplan 2011”.

Klima- og Energiministeriet

Att: Hans Martin Kühl – hamak@kemin.dk

 

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at kommentere udkastet til dansk holdning.

Vi har allerede fremsendt udførlige kommentarer til selve fremlæggelsen fra Kommissionens side[1], og skal i dette høringssvar udelukkende koncentrere os om at kommentere forslaget til den danske holdning.

Meddelelsen har som det fremgår af notatet ikke bindende effekt, men hvis/når den gennemføres i form af EU-lovgivning, kan ”nogle af forslagene – afhængig af deres udformning – medføre betydelige ekstra investeringer for det offentlige og for erhvervslivet”. Det vil være en stor fordel for Danmark allerede nu at indlede gennemførelse af disse forslag – i form af en væsentlig styrkelse af besparelsesindsatsen i Danmark – frem for at vente til EU-lovgivningen træder i kraft. Det vil medføre en væsentlig ”first mover” fordel.

Hvis de endelige virkemidler i det efterfølgende ”Energy Efficiency and Savings Directive”, hvortil Kommissionens udspil for nærværende er under udarbejdelse, skal sikre en opfyldelse af EU’s frivillige 20 % besparelse beregnet efter PRIMES, så skal der betydelige forstærkede virkemidler til. Disse virkemidler vil også have en positiv energibesparende effekt i Danmark – til gavn for den danske økonomi, energiforsyningssikkerhed og konkurrenceevne.

Ses på de nuværende vedtagne danske initiativer, så når Danmark ikke EU’s frivillige sparemål. Der skal således yderligere indsats til – også mere end det, som er fremlagt af Regeringen i Energistrategi 2050.

Vores forståelse er, at ECO-design direktivet kan og skal levere yderligere, og at der skal både mere fart på og større ambitioner ind i arbejdet. Men i forhold til EESD vil ECO-design direktivet som sådan fungere som et virkemiddel, som sammen med andre og nye virkemidler samlet set skal sikre medlemslandes samlede overholdelse af det frivillige 20 % EE mål.

Vi er enige i, at mere ambitiøse og hurtige implementeringer af ECO-design direktivet vil give omkostningseffektive energibesparelser. Vi mener endvidere, at anvendelse af nationale virkemidler – f.eks. som følge af EU krav om nationale handlingsplaner og spareforpligtelser – også vil føre til omkostningseffektive besparelser, hvorfor vi ser en positiv synergi ved både at stramme anvendelsen af ECO-design direktivet og ved at fastlægge nationale spareforpligtelser.

Vi er enige i, at den danske anvendelse af energispareforpligtelser for energiselskaberne har givet positive og omkostningseffektive resultater. Og at tilgangen bør anvendes for alle EU medlemslandene.

Men der skal også lægges et ambitiøst pres på renovering af offentlige bygninger. Mange offentlige bygninger er generelt i en dårlig stand – både bygningsmæssigt og indeklimamæssigt.

Her vil en gennemgribende energibetinget renovering give klare fordele i form af både energibesparelser, øget komfort, øget indeklimakvalitet, øget indlæringsevne og arbejdsevne samt øget sundhed og mindsket sygefravær. Vi støtter derfor en fastholdelse af de 3 %, idet der dog bør defineres mere ensartede krav til ambitionsniveauet for energirenoveringen af offentlige bygninger i EU-medlemslandene.

Endelig er det særdeles vigtigt at sikre, at energibesparelserne sker på en måde, så der ikke kun plukkes lavthængende frugter, men at der energirenoveres gennemgribende og dybt, når der tages fat på bygninger eller bygningsdele. Denne konstatering mangler i indstillingen til dansk holdning.

 

Resumé

  • Vi støtter regeringens positive holdning til meddelelsen
  • Vi mener, modsat notatet, at Danmark allerede nu skal tage skridt til en styrkelse af energispareindsatsen, som vil kunne opfylde Danmarks del af målene for energieffektivitet. Dette vil ikke ske hverken med de nuværende tiltag eller med de, som er fremlagt af Regeringen i Energistrategi 2050
  • Det bør ske ved en kombination af nationale handlingsplaner, herunder øget energirenovering af offentlige bygninger, og en hurtigere og mere ambitiøs udfyldning af ECO-design direktivet
  • Når bygninger energirenoveres, skal det ske gennemgribende – for de bygningsdele, som renoveres

 

Med venlig hilsen

 

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd

 

 

 

 


[1] http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1576:det-okologiske-rads-horingssvar-til-communication-from-the-commission-energy-efficiency-plan-2011&catid=128:2011&Itemid=235


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small