Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar til: Kommissionens meddelelse om Intelligente forsyningsnet. Fra innovation til etablering

Energistyrelsen

Att: Lise Weiss – LWE@ens.dk

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at kommentere Kommissionens meddelelse. Vi er glade for, at Kommissionen tager fat på, hvordan vi får de europæiske energinet renoveret og opdateret i forhold til nutids og især fremtidens udfordringer med markante krav om indpasning af meget mere vedvarende energi og sammenbinding af forsyning og forbrug, således at synergi kan opnås. Herved bliver energinettene både billigere at udbygge og anvende, ligesom forbrugerne vil få yderligere (økonomiske) incitamenter til at reducere deres forbrug og afpasse deres behov for energi efter tilgængelighed og pris for energien. Vi er enige med meddelelsen om, at det er vigtigt at sikre forbrugerdata og at sikre, at anvendelsen af forbrugerdata ikke fører til misbrug.

Vi finder dog adskillige svagheder og mangler i Kommissionens meddelelse:

De energimæssige muligheder i EU-landene er ganske forskellige, og dermed bliver behovet for intelligens i produktion, transmission og forbrug også forskelligt vægtet. Dette forhold er ikke særskilt omtalt i meddelelsen, ligesom kravene fra EU’s øvrige beslægtede direktiver og beslutninger frem til 2050 ikke fremdrages. Især EU’s beslutning om hjemlig reduktion af udledningen af drivhusgasser med 80 – 95 % i 2050 vil have kraftig betydning for udformningen af et fremtidigt intelligent.

Vi savner generelt nogle klare definitioner. I meddelelsen blandes f.eks. fjernaflæste elmålere sammen med intelligente el-målere. Det er absolut ikke det samme, og sammenblandingen giver meddelelsen et forvirret indtryk.

Vi savner også en konkret beskrivelse af formålet med at gennemføre et intelligent energisystem fra produktion til forbrug. Her kunne vi pege på en række formål:

  1. Etablering af transmission, som binder energiproduktioner sammen, således at synergi opnås. F.eks. at binde vindkraft og vandkraft sammen, at binde vindkraft sammen i et kabel fra Norge til Sydeuropa langs Atlanterhavet, og at binde biomasse produktion sammen med vandkraft.
  2. Anvendelse af overskudsenergi, f.eks. ved intelligent styring af anvendelse af både ”overskydende” produktion af el fra vindmøller via varmepumper i nærliggende fjernvarmesystemer, samt at anvende overskudsvarme fra proces og energiproduktion til opvarmningsformål, hvor der kan etableres lagermulighed.
  3. Etablering af styring af betydeligt fleksibelt forbrug efter tilgængelighed af energi – især el, men også for gas og varme, således at fleksibiliteten kan udnyttes af ”ejeren af fleksibiliteten” eller udbydes til operatører, som kan styre fleksibiliteten inden for aftale grænser mod betaling til gavn for det samlede energisystem.
  4. Etablering af prissignaler, som understøtter denne funktion, både ved anvendelse af timebaserede priser, og ved udvikling af markedet for balance og reguler-kraft i EU.
  5. Udbygning og renovering af transmissionssystemer og distributionssystemer på billigst mulige måde, idet anvendelsen af intelligens i nettet alt andet lige vil medføre et mindre behov for kapacitetsudvidelser, da både produktions- og forbrugssiden via intelligensen vil kunne afpasses optimalt så lokalt som muligt.

 

Vi savner endvidere en opdeling på forbrugssiden mellem selve målerfunktionen, som kan ske gennem timeaflæste og fjernaflæste målere, og så kommunikationen af prissignaler og styringsmuligheder, som må forventes at skulle ske uden om selve måleren, f.eks. via et internetbaseret system eller et mobil-baseret system.

Vi er enige i, at information til både store og små forbrugere vil have en positiv effekt på reduktion af energi-forbruget. Men vi tror, at denne reduktion ikke nødvendigvis vil ske ved forbrugernes egen handling, men i højere grad ved at udvikle et marked for tjenester, som kan anvende forbrugernes fleksible forbrugsmuligheder – f.eks. ved el-biler og varmepumper – til at optimere energisystemet og herved reducere forbrugernes betaling for energi.

Det er vigtigt at udvikle de bagvedliggende styringssystemer snarere end at fokusere på udbredelsen af såkaldte intelligente el-målere til også de små forbrugere.

Arbejdet med udvikling og gennemførelse af intelligente forsyningsnet fra produktion til forbrug er et yderst vigtigt område, men ud fra Kommissionens meddelelse ser der ud til at være rigtig meget arbejde forude, før visionen kan føre til faktiske intelligente energisystemer.

 

Resumé

Det Økologiske Råd ser følgende mangler ved meddelelsen:

  • Relationen til EU's øvrige mål og regulering på energi- og klimaområdet bør beskrives
  • Der bør skelnes skarpt mellem fjernaflæste og intelligente el-målere
  • Formålet med et intelligent energisystem bør præciseres, herunder anvendelse af overskudsenergi, balancering af vindkraft, fordeling af fleksibilitet via prissignaler og reduceret behov for kapacitetsudvidelser
  • Der bør opdeles klarere på forbrugssiden mellem målerfunktionen og kommunikationen af prissignaler, som er central f.eks. over for el-biler og varmepumper.
  • Udvikling af de bagvedliggende styringssystemer er vigtigere end udbredelse af såkaldte intelligente el-målere til også de små forbrugere.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small