Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar til: ”Grundnotat til FEU: Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for at fastsætte mængden af kvoter for drivhusgasemissioner til auktionering før 2013”.

Klima- og Energiministeriet
Att: Stefan Krüger Nielsen– stkni@kemin.dk
Stormgade 2 - 6
1470 København K
9.05.2011


Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Vi støtter generelt forslaget til dansk holdning om at stemme imod forslaget om tidlig auktionering af kvoter til brug for 3. kvotehandelsperiode.
Vi er enige i, som anført i den danske holdning, at forslaget vil medføre betydelige unødige omkostninger, især da der fortsat er alt for mange kvoter, som kan overføres, således at behovet for en glidende overgang (desværre) nemt kan dækkes af overførbare kvoter.

En tidlig kvoteoverførsel vil indskrænke mulighederne for at regulere mængden af udledningsrettigheder i EU’s kvotesystem i nedadgående retning. Men der er netop brug for at indskrænke mængden af udledningsrettigheder i 3. kvotehandelsperiode af mange grunde:

•    EU’s mål om 20 % reduktion (inkl. 10 % af disse via fleksible mekanismer) vil slet ikke harmonere med målet om at begrænse den globale opvarmning og holde den under maksimalt 2 grader for herefter at få den til at falde igen.

•    Alt for mange udledningsrettigheder vil give en alt for lav kvotepris og en medfølgende alt for lille tilskyndelse til at satse økonomisk profitabelt på VE og EE.

•    Alt for mange udledningsrettigheder betyder, at en ambitiøs indsats for energibesparelser vil risikere at bringe prisen på kvoter i frit fald mod 0.

Der er derfor et tvingende behov for at reducere mængden af udledningsrettigheder, og dette kan gøres enten ved at devaluere retten til overførsel af uforbrugte kvoter fra 2. til 3. kvotehandelsperiode, ved at hæve EU’s reduktionskrav til 30 % internt i EU, eller ved at undlade at auktionere alle de forventede kvoter fra 2013.

Denne nødvendige reduktion af kvotemængden vil alt andet lige blive vanskeliggjort, hvis der påbegyndes udstedelse af kvoter til brug fra 2013 allerede i 2012.


Søren Dyck-Madsen

Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis