"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar til ”Høring over ændring af bygningsreglement 2010 (BR10)”

Erhvervs- og Byggestyrelsen
hoeringbb@ebst.dk

Ændringer omfatter tre punkter, hvor vi her kun har kommentarer til det sidste:

Ophævelse af 25 pct. reglen

Vi støtter ikke ophævelsen af rentabilitetsreglen, om at der ved renoveringer over 25 % af bygningens areal eller værdi skal gennemføres beregninger af om yderligere energimæssigt forbedrende tiltag er rentable og derfor skal gennemføres. Denne regel er stadfæstet i EU’s bygningsdirektiv.

Vi anser fortsat rentabilitetsberegningerne af, om der skal ske yderligere forbedringer af bygningen, når man alligevel er i gang, for en fornuftig foranstaltning for at medvirke til, at gennemførte renoveringer bliver så energioptimale som muligt.

Hvis ikke disse beregninger gennemføres, så risikerer vi, at endnu flere renoveringer gennemføres på en måde, så de forhindrer, at bygningen efterfølgende på en økonomisk fornuftig måde kan bringes i en endnu mere energioptimal tilstand.

Vi er godt klar over, at i visse dele af landet kan finansiering til gennemførelse af økonomisk optimale energibesparelser være vanskelig at skaffe, idet beliggenheden af bygningen kan have så stor indflydelse på ejendommens prissætning, at lånemuligheder ikke kan opnås – selv til energirenoveringer, som giver overskud fra dag 1.

I stedet for en ophævelse af reglen anbefaler vi, at der indføres en mulighed for, at hvis det kan dokumenteres, at bygningens værdi efter renovering ikke kan forventes at øges ved gennemførelse af yderlige rentable energirenoveringer, bl.a. på grund af geografisk lokalitet, så kan dispensation for kravet gives.

I øvrigt skal vi anføre, at reglerne for rentabilitetsberegningerne samtidig bør korrigeres, således at også tiltag med længere tilbagebetalingstider vil falde ud som rentable. Dette vil tilskynde til at gennemføre de dybe renoveringer af eksisterende bygninger, som efterlyses fra mange sider herunder fra Energisparerådet.


Søren Dyck-Madsen

Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17