Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar vedr. samarbejde mellem EU og USA om certificering af produkters energiforbrug

Høringssvar

Vi kan tilslutte os en forlængelse af samarbejdet mellem USA og EU som anført i mulighed 2. Vi skal dog understrege at vi som udgangspunkt ikke er tilhænger af selvcertificering og at en ny aftale bør følges op med en markant øget markedsovervågning og effektiv sanktionering af overtrædelser. Samtidig bør der arbejdes hen imod et system med kosteffektive 3. partsdokumentation. Det er vores vurdering af den nuværende markedsovervågning er alt for begrænset, og at proceduren ifht. uretmæssig brug af Energy Star er alt for flink og langmodig, og i praksis gør det nemt og attraktivt at svindle. Set i lyset af de kommende dokumentationskrav i USA risikerer man også, at virksomheder, der ikke kan komme af med deres produkter i USA, i stedet vil prøve at få dem ind på det europæiske marked. Det bør forhindres ved en betydeligt øget kontrol og sanktionering.

Kommissionens argumentation om, at 3. partscertificering stiller SME’er ringere i forhold til offentlige udbud, står vi noget uforstående overfor. Som udgangspunkt er det rigtigt, idet enhver form for dokumentationskrav vil favorisere virksomheder, der allerede har et vist apparat på plads - typisk de store virksomheder. Men det vil næppe være fornuftig anvendelse af borgernes penge ikke at forlange troværdig dokumentation for fx produkters energiforbrug i forbindelse med offentlige indkøb. Ligesom enhver større virksomhed naturligvis også vil kræve dokumentation for produkters påståede formåen. Det er ikke urimeligt at virksomheder, der ikke kan dokumentere hvad det reelt er de sælger stilles ringere end virksomheder, der kan.
Set i lyset af den nye bund, der bliver lagt med ecodesign-kravene er det ekstra vigtigt, at der sker en adfærdsregulerende stramning af standarderne.

Uden 3. parts certificering i EU er en effektiv markedsovervågning og sanktionering essentiel for mærkningsordningens troværdighed på sigt.

Jeppe Juul
Energi- og Trafikmedarbejder
Det Økologiske råd