"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Høring om kriterier for blomsten på tekstilvaskemidler og maskinopvaskemidler

Forslag om to ændringer af miljømærkekriterierne for tildeling af EU-miljømærket, Blomsten, for produktgrupperne tekstilvaskemidler og maskinopvaskemidler.

Først vil Det Økologiske Råd gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar.

Som udgangspunkt så vi helst en egentlig revision af kriterierne, der strammer kravene, i stedet for en simpel videreførsel af de nu gældende krav. Og når man så vælger ikke at revidere kravene er det problematisk så alligevel at tillade et nyt stof. Kravene bør løbende skærpes med henblik på at fremme innovation og sikre mærkets troværdighed som en garant for produkter med en høj miljøvenlighed og god kvalitet.

Som sagen ligger, kan vi dog støtte forslaget om en ændring af kriterierne med det forbehold, at subtilisin kræves erstattet af et mindre farligt stof så snart der foreligger viden om et sådant, samt så længe det beviseligt udgør mindre miljøfare end alternativet, dvs. at anvende større mængder tensider. Dette set i lyset af, at subtilisin er et stærkt allergen og desuden for nyligt er blevet miljøfareklassificeret som R50 (meget farligt for vandmiljøet) om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer eller H400 (Farlig for vandmiljøet) i henhold til den nye klassificeringsforordning, CLP, om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Den fastlagte danske loftværdi (dvs. denne værdi må aldrig overskrides) for subtilisin forventes selvfølgelig overholdt, om end den skulle blive nedsat, efter at stoffet er blevet miljøfareklassificeret som R50/H400.

 

Med venlig hilsen

 

Christian Poll
Klima- og miljøpolitisk medarbejder,
Danmarks Naturfredningsforening

Lone Mikkelsen
Kemikaliemedarbejder,
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17