Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar til ”Rammenotat til EU-specialudvalget vedr. miljøspørgsmål”

Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstofferne, bendiocarb i PT 18, og flufenoxuron i PT 8 på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Forslag til en ikke optagelses beslutning af aktivstoffet flufenoxuron i PT 18. Forslag til en ikke optagelses beslutning af visse aktivstoffer”.

Med henvisning til, at Udvalget for risikovurdering (RAC) har støttet et forslag om at klassificere flufenoxuron som potentielt skadelig for børn, der ammes, og som farligt for vandmiljøet (i rapport fra 15. juni 2011), kan Det Økologiske Råd ikke støtte, at flufenoxuron i produkttype 8 bliver foreslået optaget på bilag 1 til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Vi mener, at der i stedet skal udarbejdes et forslag til en ikke optagelses beslutning af aktivstoffet flufenoxuron i produkttype 8, ligestillet det der er opstillet for produktgruppe 18. Dette med henvisning til, at produkttype 8 (træbeskyttelsesmiddel til bekæmpelse af svampe eller insekter i træ) i mange tilfælde kan komme i kontakt med det akvatiske miljø.

Tilsvarende støtter Det Økologiske Råd heller ikke, at bendiocarb i produkttype 18 bliver foreslået optaget på bilag 1 til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Dette med henvisning til, at bendiocarb i CLP forordningen er klassificeret som ”Acute Tox. 3, H331”; ”Acute Tox. 3, H301”; ”Acute Tox. 4, H312” og ”Aquatic Acute 1, H410” og ”Aquatic Chronic 1”, dvs. klassificeret som skadeligt for både mennesker og miljø.

Såfremt disse synspunkter ikke følges, støtter Det Økologiske Råd sekundært, at optagelse af et eller begge stoffer på bilagslisten skal følges af en præcis angivelse af tilladte anvendelsesområder. Specielt bør det sikres, at det fremgår af mærkningen, at stoffet/stofferne kun må anvendes til udendørs brug.

 

Vi kan i Det Økologiske Råd støtte de andre forslag.

Med venlig hilsen

Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk medarbejder,
Danmarks Naturfredningsforening

Lone Mikkelsen
Kemikaliemedarbejder,
Det Økologiske Råd

 

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis