Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar til ”Rammenotat til EU-specialudvalget vedr. miljøspørgsmål”

Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstofferne, bendiocarb i PT 18, og flufenoxuron i PT 8 på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Forslag til en ikke optagelses beslutning af aktivstoffet flufenoxuron i PT 18. Forslag til en ikke optagelses beslutning af visse aktivstoffer”.

Med henvisning til, at Udvalget for risikovurdering (RAC) har støttet et forslag om at klassificere flufenoxuron som potentielt skadelig for børn, der ammes, og som farligt for vandmiljøet (i rapport fra 15. juni 2011), kan Det Økologiske Råd ikke støtte, at flufenoxuron i produkttype 8 bliver foreslået optaget på bilag 1 til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Vi mener, at der i stedet skal udarbejdes et forslag til en ikke optagelses beslutning af aktivstoffet flufenoxuron i produkttype 8, ligestillet det der er opstillet for produktgruppe 18. Dette med henvisning til, at produkttype 8 (træbeskyttelsesmiddel til bekæmpelse af svampe eller insekter i træ) i mange tilfælde kan komme i kontakt med det akvatiske miljø.

Tilsvarende støtter Det Økologiske Råd heller ikke, at bendiocarb i produkttype 18 bliver foreslået optaget på bilag 1 til direktiv 98/8/EC om biocid midler. Dette med henvisning til, at bendiocarb i CLP forordningen er klassificeret som ”Acute Tox. 3, H331”; ”Acute Tox. 3, H301”; ”Acute Tox. 4, H312” og ”Aquatic Acute 1, H410” og ”Aquatic Chronic 1”, dvs. klassificeret som skadeligt for både mennesker og miljø.

Såfremt disse synspunkter ikke følges, støtter Det Økologiske Råd sekundært, at optagelse af et eller begge stoffer på bilagslisten skal følges af en præcis angivelse af tilladte anvendelsesområder. Specielt bør det sikres, at det fremgår af mærkningen, at stoffet/stofferne kun må anvendes til udendørs brug.

 

Vi kan i Det Økologiske Råd støtte de andre forslag.

Med venlig hilsen

Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk medarbejder,
Danmarks Naturfredningsforening

Lone Mikkelsen
Kemikaliemedarbejder,
Det Økologiske Råd

 

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small