Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar til: ”EU Kommissionens meddelelse om ”Eksterne Energirelationer” 7.9.11”

Klima- og Energiministeriet
Energistyrelsen
Att: Frank Marcher – fma@ens.dk
Amaliegade 44
1256 København K

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Vi finder, at meddelelsen virker løsrevet i forhold til EU’s interne vedtagelser, prioriteringer og tiltag. Det er tvingende nødvendigt at en meddelelse om eksterne energirelationer tager udgangspunkt i de behov – og fravær af behov, som vil følge af EU’s politsike vedtagelser og prioriteringer internt.

EU arbejder således på de indre linjer for at frigøre sig mest muligt fra import af fossile brændsler gennem vedtagelse af ”VE-direktivet”, gennem vedtagelsen af reduktionsmål for udledning af drivhusgasser på 80 – 95 % i 2050 og gennem indsatsen for en forøget energieffektivisering i EU.

EU bryster sig generelt af, at forsøge at være foregangsområde for reduktion af klimaforandringer. På trods heraf nævner meddelelsen ikke klimahensyn som pejlemærke også for EU’s eksterne energirelationer med en eneste sætning.

Alle disse interne indsatser må og skal lægges til grund for udformningen af en fælles politik for de eksterne energirelationer. Dette sker ikke i meddelelsen, som dermed risikerer at fortsætte af et forkert spor med forkerte anbefalinger for eksterne indsatser.

Herunder er det vigtigt, at der i denne meddelelse fokuseres på de eksterne energirelationers indflydelse på EU’s muligheder for at føre en selvstændig udenrigspolitik og økonomisk politik, hvilken kan ses som kolliderende med nogle af meddelelsens konklusioner omkring stabile samarbejdsrelationer med lande og regioner, som ikke på alle måder opfylder EU’s krav til bl.a. menneskerettigheder.

Når dette er sagt, så er det klart, at EU vil være afhængig af import af fossile brændsler fra en lang række mere eller mindre stabile regimer og områder i Verden. Både i EU’s nærområder og områder længere væk.

Det betyder at:

EU må sætte tidsperspektiver på afhængigheden af importerede fossile brændsler, og således også vurdere investeringer i udbygning af importmuligheder op mod den interne politik om at frigøre sig fra netop selvsamme afhængighed.

EU må således erkende, at beslutningen om reduktion af udledninger af drivhusgasser med 80 – 95 % i 2050 betyder, at EU’s energisektor og transportsektor helt skal have fjernet alle emissioner på dette tidspunkt. Dette faktum giver et klart tidsperspektiv, som imidlertid ikke afspejles klart i meddelelsen.

EU må genoverveje om afhængigheden af olieimport fra nogle få – og ofte problematiske lande, og de medfølgende store økonomiske transaktioner til gavn for disse lande er i EU’s langsigtede interesse.

Meddelelsen nævner bl.a. der i Middelhavslandene er brug for investeringer i investeringer i ren energiproduktion og lavemissionsteknologier. Men glemmer her at nævne, at energieffektivitet og energibesparelser både er billigere og skaber betydeligt flere lokale arbejdspladser.

Meddelelsen nævner, at der er brug for fast samarbejde om leverancer af fossil energi fra Rusland, men undlader at komme med svar på, hvilke modydelser i form af markedsadgang, som er acceptable som modydelser.

Meddelelsen nævner, at EU forbruger og importerer meget energi. Men undlader samtidig at sige, at dette er en midlertidig ting, da EU frem til 2050 må afvikle sin afhængighed af importerede fossile brændsler.

Meddelelsen nævner, at Kina og Indiens energiforbrug vokser for øjeblikket, og at der er behov for en kraftig reaktion fra EU for at tackle de udfordringer dette skaber. Samtidig undlader meddelelsen at nævne, at EU’s emissioner pr indbygger fortsat er langt højere end både Kina og Indien, samt at betydelig outsourcing af energikrævende produktion og efterfølgende import faktisk har placeret en del af EU’s emissioner i disse lande.

Dette synspunkt gentages i bemærkningen om, at voksende befolkninger og stigende efterspørgsel skulle være grunden til svingende oliepriser. Her udlades således også en konstatering, at disse stigende behov falder oven i de rige landes massive importbehov, som fortsat udgør den største efterspørgsel og derfor mest logisk må og skal reduceres.

Meddelelsen nævner, at den ubæredygtige anvendelse af kul forårsager sundhedsproblemer og afskovning. Vi har svært ved at se, hvordan anvendelse af kul kan være andet en ubæredygtigt.

Meddelelsen nævner, at lettere adgang til klimafinansiering for de mindst udviklede lande er nødvendig. Vi skal understrege, at EU’s økonomiske bidrag i den henseende hverken var ny eller tilstrækkelig kapital

Endelig nævner meddelelsen behovet for råmaterialer og sjældne mineraler i EU’s egen omstilling bort fra fossile brændsler, men undlader at give forslag til, hvordan EU vil sikre adgang til disse.
Søren Dyck-Madsen

Energimedarbejder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small