Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Kommentarer til ”Rammenotat til Miljøspecialudvalget”

Fælles høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd om cadmium i legetøj

Kommentarer til ”Rammenotat til Miljøspecialudvalget”:

Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning af del III i bilag II til den tekniske udvikling”.

Vi værdsætter, at der tages hensyn til, at EFSA har konkluderet, at den tidligere TDI for cadmium skal nedsættes, og at man derfor vil opdatere migrationsgrænserne for cadmium i legetøj. Vi finder dog stadig grænserne utilstrækkelige.

Vi mener, at der i legetøj bør indføres et totalt forbud mod skadelig kemi (de såkaldte CMR-stoffer, herunder cadmium), mod stoffer optaget på EU's liste over hormonforstyrrende stoffer og mod alle allergifremkaldende og andre sensibiliserende kemikalier. For selv om der er tale om skadelig kemi i meget små mængder, viser forskning, at selv små mængder kan have uønskede effekter.

Alternativt ønsker vi som et minimum, at migrationsværdien for cadmium også gælder for ikke-tilgængelige dele af legetøjet. Endvidere ønsker vi, at en ny grænseværdi bliver baseret på mængden af cadmium i produktet snarere end migrationspotentialet, da der ikke findes harmoniserede testmetoder til at bestemme sidstnævnte værdi. Desuden kan der ske et slid eller brud på legetøj, som gør, at cadmium genfindes i støv eller i en ny overflade, som ikke tidligere var tilgængelig.

Cadmium er et giftigt tungmetal, hvorfor det er meget vigtigt at begrænse brugen så meget som muligt. Cadmium kan give kroniske nyreskader i mennesker. Det ophobes i kroppen og udskilles kun meget langsomt igen. Især nyrerne binder cadmium og det tager ca. 25-30 år før halvdelen af cadmiummængden er fjernet igen. Desuden kan det fremkalde kræft, og der er mulighed for skade på forplantningsevnen, samt mulighed for skade på barnet under graviditet.

Såfremt disse synspunkter ikke følges, støtter vi sekundært en opdatering af migrationsgrænserne i direktivet i henhold til den seneste videnskabelige dokumentation, som formuleret i Kommissionens forslag.

 

Med venlig hilsen

 

Christian Poll                                                           Claus Jørgensen                                             Lone Mikkelsen
Miljøpolitisk medarbejder,                                        Miljø- og trafikpolitisk medarbejder                        Kemikaliemedarbejder,
Danmarks Naturfredningsforening                          Forbrugerrådet                                                           Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small