Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Kommentarer til ”Rammenotat til Miljøspecialudvalget”

Fælles høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd om cadmium i legetøj

Kommentarer til ”Rammenotat til Miljøspecialudvalget”:

Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning af del III i bilag II til den tekniske udvikling”.

Vi værdsætter, at der tages hensyn til, at EFSA har konkluderet, at den tidligere TDI for cadmium skal nedsættes, og at man derfor vil opdatere migrationsgrænserne for cadmium i legetøj. Vi finder dog stadig grænserne utilstrækkelige.

Vi mener, at der i legetøj bør indføres et totalt forbud mod skadelig kemi (de såkaldte CMR-stoffer, herunder cadmium), mod stoffer optaget på EU's liste over hormonforstyrrende stoffer og mod alle allergifremkaldende og andre sensibiliserende kemikalier. For selv om der er tale om skadelig kemi i meget små mængder, viser forskning, at selv små mængder kan have uønskede effekter.

Alternativt ønsker vi som et minimum, at migrationsværdien for cadmium også gælder for ikke-tilgængelige dele af legetøjet. Endvidere ønsker vi, at en ny grænseværdi bliver baseret på mængden af cadmium i produktet snarere end migrationspotentialet, da der ikke findes harmoniserede testmetoder til at bestemme sidstnævnte værdi. Desuden kan der ske et slid eller brud på legetøj, som gør, at cadmium genfindes i støv eller i en ny overflade, som ikke tidligere var tilgængelig.

Cadmium er et giftigt tungmetal, hvorfor det er meget vigtigt at begrænse brugen så meget som muligt. Cadmium kan give kroniske nyreskader i mennesker. Det ophobes i kroppen og udskilles kun meget langsomt igen. Især nyrerne binder cadmium og det tager ca. 25-30 år før halvdelen af cadmiummængden er fjernet igen. Desuden kan det fremkalde kræft, og der er mulighed for skade på forplantningsevnen, samt mulighed for skade på barnet under graviditet.

Såfremt disse synspunkter ikke følges, støtter vi sekundært en opdatering af migrationsgrænserne i direktivet i henhold til den seneste videnskabelige dokumentation, som formuleret i Kommissionens forslag.

 

Med venlig hilsen

 

Christian Poll                                                           Claus Jørgensen                                             Lone Mikkelsen
Miljøpolitisk medarbejder,                                        Miljø- og trafikpolitisk medarbejder                        Kemikaliemedarbejder,
Danmarks Naturfredningsforening                          Forbrugerrådet                                                           Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Demonstration: Stop CETA
Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16.00
Mødested: Foran Udenrigsministeriet
Information >>

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Tilmelding >>

Generalforsamling, Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis