Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar om beregningsmetoder i henhold til brændstofkvalitetsdirektivet

Høringssvar til Kommissionens forslag til direktiv om beregningsmetoder og rapporteringsforpligtelser i henhold til brændstofkvalitetsdirektivet

Vi har med glæde konstateret at Kommissionen foreslår fornuftige og videnskabeligt velfunderede specifikke værdier for bl.a. ukonventionel råolie som fx oliesand og kan derfor støtte at regeringen støtter Kommissionens forslag.

Vi kan også støtte en videreudvikling af metoden med henblik på at skabe mere specifikke værdier, som et redskab til yderligere optimering op igennem produktionskæden.

Vi skal bemærke at vi ikke finder det retvisende at basere elbilers ”brændstof-forbrug” på landenes basis-CO2/kwh, i det alene den reguleringskraft der ligger i en intelligent styring af opladningen har en ganske betydelig indvirkning på CO2-udledningen. Derudover forudsættes en udbygning af elbiler i lande som fx Danmark med en matchende udbygning i vedvarende energi.

Vi skal endvidere bemærke at vi ikke finder udregningsmodellen i Annex 3 afsnit 3.2 meningsfuld, da de 12.000 km/år er en kunstig grænse at sætte når en gennemsnitlig dansker kører omkring 17.000 km/året, og selve beregningsmodellen kun giver mening såfremt der er hybridbiler/motorcykler på markedet med en el-rækkevidde på under 38 km.

Hvis man forestiller sig, at brændstof/energi-leverandører aktivt skal gå ind og fremme kørsel på el på baggrund af direktivet, virker det besynderligt at lave en incitamentsstruktur, hvor en hybridbil, der kun kan køre 38 km/opladning på el, sidestilles med en 100 % elbil. Der er tale om en åbenlys favorisering af hybridbiler med en kort rækkevidde, hvilket ikke er hensigtsmæssig når man ønsker at fremme transport med mindre CO2-udledning. Beregningsmetoden bør derfor ændres.

Det Økologiske Råd skal endvidere opfordre til at regeringen – nu hvor vi har et forslag for de fossile brændstoffer - lægger pres på Kommissionen for at fremlægge det lovede forslag med beregningsmetoder inkluderet ILUC-faktorer for biobrændstoffer. Kommissionens ILUC-forslag skulle ifølge brændstofkvalitetsdirektivet have været fremlagt inden udgangen af 2010, og de manglende ILUC-faktorer og realistiske beregningsmetoder for biobrændstoffer betyder at man i øjeblikket fremmer enhver form for biobrændstoffer; også dem der i praksis ikke mindsker CO2-udledningen, hvilket er uhensigtsmæssigt og dirigerer investeringer forkerte steder hen.

Med Venlig Hilsen

Jeppe Juul
Energi- og Trafikmedarbejder
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small