Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Det Økologiske Råds høringssvar til: Høring af L 32 - forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.). J.n

Til Skat

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar. Vi er generelt positive over for det fremsatte forslag om forhøjelse af NOx-afgiften som et vigtigt middel til at sænke NOx-udslippet. Vi havde gerne set, at afgiften også omfattede transport, men er samtidig opmærksomme på, at ikke alle køretøjs-ejere har mulighed for at sænke deres NOx-udslip og dermed slippe med en lavere afgift. Men mange af dem har – dels ejere af tunge køretøjer, hvor det ofte er muligt at eftermontere SCR-katalysator, dels ejere af gamle dieselpersonbiler og benzinbiler uden trevejskatalysator, hvor man simpelthen kan skrotte bilen og erstatte den med en nyere med lavere udslip.

Vi har noteret os de mange protester fra industri, kraftvarmeværker, gartnerier m.v. Det fremføres, at de skal have mere tid til at indføre renere teknologi. Dette viser jo klart, at det hidtidige afgiftsniveau har været for lavt til at motivere virksomhederne til at forberede indførsel af renere teknologi, hvorfor forhøjelsen netop er nødvendig. Vi har også noteret, at skatteministeren leder efter muligheder (ift. EU) for at kunne tilbageføre afgift til særlige virksomheder, hvor især Aalborg Portland nævnes. Såfremt dette gøres, er det afgørende, at det ikke får karakter af en de facto fritagelse for afgiftsforhøjelsen. Enten skal tilbageførslen ske på en måde – f.eks. ift. antal ansatte – så motivationen til renere teknologi bevares. Tilbageførslen må ikke knyttes til det pålagte beløb. Eller også skal en tilbageførsel være betinget af, at installation af renere teknologi forberedes og påbegyndes inden for en bestemt frist.

Biogasanlæg bør kompenseres for den forhøjede afgift, men også her skal det ske på en måde, der bevarer motivationen for renere teknologi. Det kan ske i form af højere elafregningspris og på betingelse af at der installeres renere teknologi inden for en vis frist.

Det skal sikres, at afgiftsforhøjelsen ikke rammer kommende naturgas-/biogasbiler hårdere end dieselbiler. Det fremgår af bemærkningerne, at samtidigt med forøgelsen af NOx-afgiften sænkes motorbrændstofafgiften (energiafgiften) for brændsler til køretøjer tilsvarende, så samlet set rammes naturgasbiler ikke hårdere end de gør nu. Men sænkelsen af energiafgiften for naturgas betyder blot, at den nærmer sig samme niveau som diesel, som fortsat er lidt lavere pr. energienhed. Dermed betyder det – såvidt vi kan få oplyst - at den højere NOx-afgift alligevel betyder, at naturgas-/biogasbiler beskattes hårdere end dieselbiler. Såfremt dette er tilfældet, bør det ændres, så

naturgas-/biogasbiler ikke beskattes hårdere end dieselbiler

Resumé

  • Vi er positive over for forslaget, men mener dog grundlæggende, at det også burde omfatte NOx fra transport
  • Såfremt ministeren beslutter sig for at tilbageføre til eller kompensere særlige virksomheder, skal det sikres, at motivationen til indførelse af renere teknologi fastholdes, idet en tilbageførsel ikke må knyttes til det betalte beløb, og der skal stilles betingelse om indførelse af renere teknologi inen for en tidsfrist
  • Biogasanlæg bør kompenseres, men på ovennævnte vilkår
  • Biogas og naturgas til transport må ikke fordyres ift. Diesel som følge af afgiftsforhøjelsen

 

Venlig hilsen

 

Christian Ege

Sekretariatsleder

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small