Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar til: Forslag til Kommissionsforordning vedrørende ændring af Europa parlaments og Rådets direktiv 715/2007 og Kommissionsforordning 692/2008 om emissioner fra person- og varebiler (euro 6)

Fuldmægtig Vibeke Jørgensen

EU og Internationalt Politisk Sekretariat, Miljøministeriet

Sendt til: vibej@mim.dk med kopi til: euk@mim.dk

 

EU og Internationalt Politisk Sekretariat har ved brev af 8. december 2011 sendt ”Forslag til Kommissionsforordning vedrørende ændring af Europa parlaments og Rådets direktiv 715/2007 og Kommissionsforordning 692/2008 om emissioner fra person- og varebiler (euro 6)” i høring.

Af forslaget fremgår, at euro 6 bliver obligatorisk i 2015 for personbiler og i 2016 for varebiler. I forslaget fastsættes en grænseværdi for partikelantal på 6,0 ×1011 partikler pr. km, men der åbnes op for, at bilfabrikanter i en periode på 3 år efter ikrafttrædelsestidspunktet kan anmode om en grænseværdi på 6,0 ×1012 partikler pr. km for benzinbiler med direkte indsprøjtning. Dvs. en udledning fra benzinbiler med direkte indsprøjtning, der er 10 gange større end for dieselbiler i dag.

Det har længe været kendt, at benzinbiler med direkte indsprøjtning forurener uforholdsmæssigt meget med partikler. Derfor er det overraskende, at der først fra euro 6 diskuteres grænseværdier for partikelantallet fra benzinbiler med direkte indsprøjtning, da der allerede fra 2009 (euro 5) blev stillet krav til dieselbiler, som medførte at nye persondieselbiler har fabriksmonterede filter. Tilsvarende filtre eksisterer i dag til benzinbiler. Og det er ganske uambitiøst, at bilproducenterne først i 2018 skal producere benzinbiler, der opfylder nuværende krav til dieselbiler.

Det fremgår ligeledes af forslaget at:

”Forslaget er drøftet ved flere lejligheder i komiteen, senest den 21. november 2011. Flere medlemslande har haft indvendinger. En gruppe lande ønsker, at reglerne lempes yderligere, hvorimod et land arbejder for, at forslaget skærpes særligt i forhold til ikrafttrædelsestidspunkt.”

Og at indstillingen til den danske holdning er:

”Danmark støtter, at der fastsættes en grænseværdi for partikelantal for benzinbiler med direkte indsprøjtning og vil fortsat følge udviklingen i emissionen fra benzinbiler generelt, da der er visse eksempler på, at benzinbiler kan have høje partikelantals udledninger.”

Vi mener ikke at denne uambitiøse danske indstilling er i overensstemmelse med den nye regerings grønne profil og ønske om at reducere luftforureningen.

Det Økologiske Råd mener, at Danmark bør kræve en grænseværdi på 6,0 ×1011partikler/km fra 2015, hvilket uden videre er opnåeligt med den nuværende teknologi.

 

Mvh. Kåre Press-Kristensen

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh. N, tlf. 22 81 10 27


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis