Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar vedr. ”Udkast til bekendtgørelse om syn med sprøjter”.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

J.nr. MST-600-00009

 

Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger:

Der har hidtil ikke været krav i Danmark om, at alle sprøjter jævnligt skal til syn, som det har været tilfældet i bl.a. Tyskland, hvor der siden 1993 har været krav om obligatorisk syn hvert 2. år og i Holland, hvor der har været krav om obligatorisk syn siden 1997. I Belgien har der været krav om syn hvert 3. år siden 1995. I Sverige har der været anbefalet syn hvert 2. år.

I Danmark er der hidtil kun foretaget stikprøvekontrol af nogle få procent af marksprøjterne hvert år, og der er ved denne stikprøvekontrol fundet fejl ved ca. 70 % af sprøjterne.

Det Økologiske Råd ser det derfor som et stort fremskridt, at EU-direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider forpligter Danmark til at foretage obligatorisk syn af sprøjter.

 

Vedr. tidsmæssig fordeling af syn af sprøjter.

I bekendtgørelsen er der alene et krav om, at alle sprøjter skal være godkendt ved syn for at kunne anvendes efter den 26. november 2016

Det Økologiske Råd finder ikke, at dette krav er tilstrækkeligt til at sikre, at der ikke vil opstå en kaotisk situation i 2016, fordi det ikke i 2016 vil være muligt for synsvirksomhederne at foretage syn på alle sprøjterne i Danmark.

Det kan ikke forventes, at den enkelte landmand kan overskue, hvornår han skal bestille syn for at være sikker på at kunne overholde fristen.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøstyrelsen om, at der i bekendtgørelsen kommer til at indgå en tidsplan for gennemførelsen af syn af sprøjter, således at de bliver nogenlunde ligeligt fordelt på 2014, 2015 og 2016.

Det kan f.eks. ske ved at stille krav om, at syn af de største sprøjter skal ske i 2014, af de middelstore sprøjter i 2015 og af de mindste sprøjter i 2016.

 

Vedr. hyppighed af sprøjtesyn

Bekendtgørelsens § 4 indebærer, at der først skal foretages syn hvert 5 år og derefter hvert 3. år.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles et generelt krav om syn hvert 3. år for straks at opnå et højt beskyttelsesniveau.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund om, at Danmark ikke blot foretager en minimums-implementering af direktivet, men fastsætter et højt beskyttelsesniveau vedr. syn af sprøjter, der harmonerer med det høje beskyttelsesniveau, som Danmark har vedrørende godkendelse af pesticider.

 

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis