Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar til ”Ændring af bekendtgørelse om bundmaling”:

Først vil Det Økologiske Råd (DØR) takke for muligheden for at afgive høringssvar.

DØR kan ikke støtte, at stoffer der er klassificeret som R53 bliver tilladt helt frem til 2015. De bør udfases hurtigst muligt (per 1. januar 2012, som der står i gældende bekendtgørelse). Dette bør ske på baggrund af, at mange videnskabelige undersøgelser allerede har belyst de alvorlige økotoksikologiske effekter af brugen af biocidholdige bundmalinger. Både akkumulering af kemikalier i organismer og sediment, samt alvorlige deformiteter i reproduktionsapparatet hos visse arter af bløddyr er blevet påvist.

Der findes allerede mulighed for mekanisk rensning i mange havne, og da der er tale om fritidsbåde mener vi, at denne metode bør være fyldestgørende.

Da bekendtgørelsen omhandler begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling, stiller DØR sig uforstående overfor en udsættelse af forbuddet mod brug af bundmalinger, der kan skade vandmiljøet! Allerede i 2008 blev forbuddet mod ikke vandnedbrydelige bundmalinger (R53) til fritidsbåde udskudt fra 1. januar 2009 til 1. januar 2012. Dette var med begrundelsen, at der stadig ikke var egnede alternativer, og arbejdet for at udvikle alternativer til de traditionelle bundmalinger blev styrket med midler til bundmalingsprojekter fra en pulje på 10 millioner kroner. Endnu en udskydelse (vil i givet fald blive den fjerde) af forbuddet vil utvivlsomt sænke motivationen for at forske i egnede alternativer.

Desuden mener DØR, at der bør arbejdes målrettet mod, at bekendtgørelsen om bundmaling snarest muligt også kommer til at gælde skibe over 25 meter, hvilket også vil øge incitamentet for at deltage i forskningen inden for alternativer til biocidholdige bundmalinger. Dog er det vigtigt med cost-benefitanalyser i forhold til industrisejlads, hvor bl.a. nedsat hastighed pga. begroet køl kan medføre øget brændstofforbrug. Dette mener vi dog ikke spiller ind ved fritidssejlads.

 

Med venlig hilsen

 

Lone Mikkelsen

Kemikaliemedarbejder,

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis