Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar til ”Rammenotat til EU-specialudvalget vedr. miljøspørgsmål”:

Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag VI og VII til den tekniske udvikling”.

Med henvisning til, at Zinkoxid i CLP-forordningen er klassificeret som ”R 50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet” kan Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet ikke støtte at zinkoxid bliver tilladt som UV-filter i en koncentration på op til 25 %.

Såfremt dette synspunkt ikke følges, opfordrer vi sekundært til, at der fastsættes en maksimal grænse for fedtopløseligheden af en solcreme, da det netop er den høje fedtopløselighed der medfører en bioakkumulering i naturen og dermed i fødekæden.

Vi er desuden skeptiske i forhold til brugen af sølvcitrat som konserveringsmiddel, da citrat som regel bruges til at skabe nanosølvpartikler uafhængigt af et reduktionsmiddel. Nanosølv er påvist at være meget skadeligt for miljøet og desuden viser undersøgelser at nanosølv kan gå igennem huden på mennesker. Derudover er det hos flere dyrearter (bl.a. mus og fisk) påvist at have negative sundhedseffekter. Derfor mener vi, at man ud fra forsigtighedsprincippet bør lave en godkendelsesordning, hvor der case-by-case vurderes om brugen af nanosølv er sikkert i kosmetik!

Som minimum opfordrer Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet til, at brugen af sølvcitrat som konserveringsmiddel bliver begrænset til sølvcitrat, som ikke er på nanoform (dvs. at partiklerne skal være større end 100 nm).

 

Med venlig hilsen

Lone Mikkelsen                    
Kemikaliemedarbejder,                      
Det Økologiske Råd

Claus Jørgensen
Miljøpolitisk medarbejder
Forbrugerrådet


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Demonstration: Stop CETA
Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16.00
Mødested: Foran Udenrigsministeriet
Information >>

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Tilmelding >>

Generalforsamling, Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis