Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar til ”Rammenotat til EU-specialudvalget vedr. miljøspørgsmål”:

Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag VI og VII til den tekniske udvikling”.

Med henvisning til, at Zinkoxid i CLP-forordningen er klassificeret som ”R 50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet” kan Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet ikke støtte at zinkoxid bliver tilladt som UV-filter i en koncentration på op til 25 %.

Såfremt dette synspunkt ikke følges, opfordrer vi sekundært til, at der fastsættes en maksimal grænse for fedtopløseligheden af en solcreme, da det netop er den høje fedtopløselighed der medfører en bioakkumulering i naturen og dermed i fødekæden.

Vi er desuden skeptiske i forhold til brugen af sølvcitrat som konserveringsmiddel, da citrat som regel bruges til at skabe nanosølvpartikler uafhængigt af et reduktionsmiddel. Nanosølv er påvist at være meget skadeligt for miljøet og desuden viser undersøgelser at nanosølv kan gå igennem huden på mennesker. Derudover er det hos flere dyrearter (bl.a. mus og fisk) påvist at have negative sundhedseffekter. Derfor mener vi, at man ud fra forsigtighedsprincippet bør lave en godkendelsesordning, hvor der case-by-case vurderes om brugen af nanosølv er sikkert i kosmetik!

Som minimum opfordrer Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet til, at brugen af sølvcitrat som konserveringsmiddel bliver begrænset til sølvcitrat, som ikke er på nanoform (dvs. at partiklerne skal være større end 100 nm).

 

Med venlig hilsen

Lone Mikkelsen                    
Kemikaliemedarbejder,                      
Det Økologiske Råd

Claus Jørgensen
Miljøpolitisk medarbejder
Forbrugerrådet


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small