Høringssvar 2011

Høringssvar fra Det Økologiske Råd på Forslag til reviderede kriterier for svanemærkning af gulvplejemidler

Først vil Det Økologiske Råd gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar.

I hovedtræk ser vi meget positivt på den foreslåede revision, men har indvendinger til tre punkter.

Med hensyn til flygtige organiske stoffer (VOC) så vi helst at de ikke tillades baseret på deres sundhedsskadelige effekter. Så snart egnede alternativer er på markedet mener vi, at det bør kræves at VOC erstattes fra produktet.

Det Økologiske Råd kan ikke støtte at fluortensider, hvis nedbrydningsprodukter inkluderer PFOS og PFOA, tillades i Svanemærkede produkter.

PFOS kom i 2009 på verdens forbudsliste – Stockholm konventionen, da det er en ikke-nedbrydelig organisk miljøgift (POP). For stoffer der optræder på denne liste skal der træffes foranstaltninger til at fjerne eller reducere udslippet i miljøet. Alligevel viser en undersøgelse, foretaget af danske DHI i 2011, at mængden af PFOS der i Danmark bliver udledt til vandmiljøet er 192 gange større end EUs vandkvalitetskrav.

Der findes ingen regulering af PFOA, på trods af, at det mistænkes for mange af de samme skadelige effekter som PFOS. Dog optræder det på SIN (Substitute It Now)[1] listen med den begrundelse, at det er kræftfremkaldende og har reproduktionsskadelige effekter, er svært-nedbrydeligt og fundet ophobet i miljøet og i mennesker.

Da vi vurderer, at gulv- og grundpolish ikke er produkter der er af afgørende betydning, finder vi ikke tilstrækkelig begrundelse for at produkter af denne type, med indehold af fluortensider, kan Svanemærkes.

Ligeledes mener vi ikke at silikonetensider bør tillades i svanemærkede gulv- og grundpolish produkter, da siloxan-delen er svært nedbrydelig, og produktet miljøfareklassificeres med R51/53.

 

Med venlig hilsen

 

Eline Aggerholm Kristensen

 

Kemikaliemedarbejder,

Det Økologiske Råd

 

 


[1] Udgives af det svenske ChemSec