Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2011

Høringssvar fra Det Økologiske Råd vedr. forslag om nedlæggelse af Teknologirådet

j.nr. 11-120589

Det Økologiske Råd er repræsenteret i Teknologirådets repræsentantskab sammen med et bredt udsnit af repræsentanter for folkelige organisationer, forskningsinstitutter, erhversorganisationer, politikere m.v. I dette brede ulønnede forum skitseres de opgaver som det for samfundets videre udvikling er vigtigt at få belyst. Teknologi ses her bredt som alle de processer og teknologier som får samfundsmaskinen til at fungere. På baggrund af repræsentanskabets og andre borgeres input, via rådets hjemmeside, defineres Teknologirådets arbejdsopgaver.

Der er to meget væsentlige og unikke aspekter ved Teknologirpådets arbejde, som gør det vigtigt for samfundets at fastholde denne institution.

1. Uvildige projekter
Det brede uvildige grundlag for beslutningerne om, hvad der for samfundet er vigtige emner er ikke styret af kortsigtede partipolitiske eller erhvervsstrategiske forhold, men alene af hvad der optager samfundet som væsentlige problemstillinger. Et eksempel på dette er arbejdgruppen ”Et bæredygtigt transportsystem i Danmark”  som har til opgave at definere, hvorledes samfundet kan gøre den danske transportsektor uafhængig af fossile brændsler ved at omstille til vedvarende energi inden 2050.

2. Tværfaglighed på tværs af teori og praksis
Rådets ulønnede projektgrupper er karakteriseret af stor tværfaglighed og fin blanding af teoretikere og praktikere, som i fællesskab har formuleret anbefalinger, der har påvirket udviklingen. Rapporterne, Teknologirådet producerer, er let tilgængelige, skrevet i et sprog der rykker det komplekse felt ’teknologi’ fra det universitære elfenbenstårn og ud til virkeligheden.
Et eksempel på dette er den arbejdsgruppe som rådet nedsatte i 2007 til at se på barriererne for mere klima- og miljørigtigt byggeri. Arbejdet resulterede i en markant rapport ”Klimarigtigt byggeri – vi kan hvis vi vil”, som slog fast at byggebranchen har teknologien og kan levere fremtidens klimaoptimerede byggeri, hvis blot lovgivningen har fokus på det – og hvis de offentlige bygherrer i deres udbud vil efterspørge kvaliteten.
Rapporten ”Klimarigtigt byggeri – vi kan hvis vi vil” vakte genklang i Folketingets energi- og miljøudvalg og i byggesektoren – måske især fordi det både var arkitekter og ingeniører fra praksis, bygherrer og forskere der i fællesskab analyserede problemstillingen.

Regeringen bør bevare Teknologirådet som en uvildig instans, der binder forskning og praksis sammen og kritisk arbejder med samfundets problemstillinger på teknologiområdet. En uvildig instans som vægter både forskeres, praktikeres og den almindelige borgers synspunkter og en instans som ikke er belastet af kampen om forskningsmidlerne, afhængighed af donationer fra store vrksomheder eller ønsker om genvalg.

Det Økologiske Råd anbefaler derfor at Teknologirådet fastholdes som en central inspiration til samfundsudviklingen – tæt på Folketinget, men helt uafhængig af politiske interesser.

Mvh
Rie Øhlenschlæger, arkitekt m.a.a.
Bestyrelsesmedlem DØR

Det Økologiske Råd
Blegdamsvej 4b
2200 København N
www.ecocouncil.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small