Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Kommentarer fra Det Økologiske Råd til ”udkast til ændret bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer og blandinger”:

Det Økologiske Råd (DØR) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Vi kan ikke støtte forslaget om en forhøjet grænseværdi for cadmiumindholdet i plast, malinger og lakker. Forøgelsen af grænseværdien begrundes med, at andre varer nu bliver omfattet at bekendtgørelsen, men der bør aldrig slækkes på sikkerheden for mennesker og miljø, hvilket er tilfældet med dette forslag, da det vil medføre, at nogle persongrupper (f.eks. arbejdere i Farve- og Limindustrien) risikerer øget eksponering for cadmium.

En given cadmiumforurening i varer (i dette tilfælde cadmiumholdigt plast, malinger og lakker) skal være så minimal som muligt. Derfor bør grænseværdien ikke øges fra 75 ppm til 100 ppm (en stigning på 33 %!!). For selv om der er tale om skadelig kemi i meget små mængder, viser forskning, at selv små mængder kan have uønskede effekter. Cadmium kan give kroniske nyreskader i mennesker. Det ophobes i kroppen og udskilles kun meget langsomt igen. Især nyrerne binder cadmium og det tager ca. 25-30 år før halvdelen af cadmiummængden er fjernet igen. Desuden kan det fremkalde kræft, og der er mulighed for skade på forplantningsevnen, samt for skade på barnet under graviditet.

Endvidere vil en genanvendelse af cadmiumholdigt plast blot udskyde problemet med deponering. Det samlede cadmiumindhold i alt det plast der foreslås genanvendt vil stadig være det samme i fremtiden, hvor det i givet fald skal deponeres. Desuden er cadmium yderst giftigt for både mennesker og naturen, og mange arbejdere vil blive udsat for en unødvendig cadmiumeksponering ved arbejdet med genanvendelsen. Indånding af cadmiumforurenet luft øger risikoen for lungekræft! Det ved man bl.a. fra undersøgelser af arbejdere, der har været udsat for cadmium i arbejdsmiljøet.

Bliver ovenstående kommentar, omhandlende genanvendelse, ikke taget til underretning mener vi, at genanvendt cadmiumholdigt PVC som minimum skal mærkes bedre end blot med ”Indeholder genanvendt PVC” eller med følgende piktogram: Der bør som minimum stå, at det genanvendte PVC indeholder op til 0,1 % cadmium, så forbrugerne har en mulighed for at vælge produktet fra!

 

Med venlig hilsen

Lone Mikkelsen,

Kemikaliemedarbejder,

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small