"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2012

Kommentarer fra Det Økologiske Råd til ”Kommissionens forslag til tilpasning af Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurderi

 

Det Økologiske Råd (DØR) vil først og fremmest takke for muligheden for at afgive høringssvar.

Som udgangspunkt er det DØRs generelle holdning, at der er et stort behov for en omfattende gennemgang og strategi for at få bedre screenings- og testmetoder til brug i EU for at kunne identificere kemikalier, ikke mindst dem med hormonforstyrrende egenskaber. Især er der et presserende behov for testmetoder, der kan afsløre konsekvenserne af eksponering i den udviklingsmæssigt mest kritiske periode.

Derfor ser DØR meget positivt på det fremsatte forslag om, at to eksisterende metoder opdateres og tre nye metoder overføres til EU lovgivningen. Dog er det afgørende at holde sig for øje, at mange kemikalier med f.eks. hormonforstyrrende egenskaber højst sandsynligt forstyrrer biologiske processer, hvor egnede testmetoder endnu ikke er udviklet. For at løse dette problem er det nødvendig, at OECD ikke låser sig fast på de nuværende anerkendte biologiske ”end points”, men derimod udvikler nye, som vil være sensitive overfor f.eks. hormonforstyrrende stoffer.

For at forslaget effektivt skal bidrage til at reducere antallet af forsøgsdyr til test af kemikaliers farlighed, bør der inddrages data fra alt peer reviewed og offentliggjort videnskabelig litteratur. Desuden bør den testning der kræves i henhold til andre forordninger også jævnligt revideres, især med hensyn til evnen til at identificere hormonforstyrrende stoffer. Dette vil kunne bidrage til et mere gennemsigtigt datamateriale på tværs af lovgivning, samt til et mere opdateret testapparat til fordel for menneskers sundhed og miljø.

 

Med venlig hilsen

 

Lone Mikkelsen

Kemikaliemedarbejder,

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17