Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2012

Kommentarer fra Det Økologiske Råd til ”Kommissionens forslag til tilpasning af Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurderi

 

Det Økologiske Råd (DØR) vil først og fremmest takke for muligheden for at afgive høringssvar.

Som udgangspunkt er det DØRs generelle holdning, at der er et stort behov for en omfattende gennemgang og strategi for at få bedre screenings- og testmetoder til brug i EU for at kunne identificere kemikalier, ikke mindst dem med hormonforstyrrende egenskaber. Især er der et presserende behov for testmetoder, der kan afsløre konsekvenserne af eksponering i den udviklingsmæssigt mest kritiske periode.

Derfor ser DØR meget positivt på det fremsatte forslag om, at to eksisterende metoder opdateres og tre nye metoder overføres til EU lovgivningen. Dog er det afgørende at holde sig for øje, at mange kemikalier med f.eks. hormonforstyrrende egenskaber højst sandsynligt forstyrrer biologiske processer, hvor egnede testmetoder endnu ikke er udviklet. For at løse dette problem er det nødvendig, at OECD ikke låser sig fast på de nuværende anerkendte biologiske ”end points”, men derimod udvikler nye, som vil være sensitive overfor f.eks. hormonforstyrrende stoffer.

For at forslaget effektivt skal bidrage til at reducere antallet af forsøgsdyr til test af kemikaliers farlighed, bør der inddrages data fra alt peer reviewed og offentliggjort videnskabelig litteratur. Desuden bør den testning der kræves i henhold til andre forordninger også jævnligt revideres, især med hensyn til evnen til at identificere hormonforstyrrende stoffer. Dette vil kunne bidrage til et mere gennemsigtigt datamateriale på tværs af lovgivning, samt til et mere opdateret testapparat til fordel for menneskers sundhed og miljø.

 

Med venlig hilsen

 

Lone Mikkelsen

Kemikaliemedarbejder,

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis