Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2012

Høringssvar om opdateringen af analysegrundlaget for alternative drivmidler

Høringssvar om opdateringen af analysegrundlaget for alternative drivmidler

Olieprisen
Den forventede oliepris betyder meget for analyserne. Som det fremgår er der taget udgangspunkt i IEAs World Energy Outlook 2010. Men der er sket meget siden da. Også ifht. IEAs prognoser for olieprisen, der forudses at blive en del højere end i Energy Oulook 2010. Vi anbefaler derfor at man bruger mere opdaterede tal for at få så realistiske vurderinger som muligt.

Støj
Så vidt vi kan se fremgår det ikke at der i analyserne er indregnet omkostninger i forbindelse med trafikstøj. Eftersom der er tale om ganske betydelige samfundsmæssige og privatøkonomiske omkostninger skal vi opfordre til at dette indregnes, hvis det ikke allerede er gjort.

Elbiler
I forhold til elbiler savner vi et spor for plug-in hybrider. I modsætning til andre typer hybrider, har de gode muligheder for både at værre konkurrencedygtige og være mere energieffektive/miljøvenlige i forhold til ICE-biler. Det er derfor sandsynligt at de kommer til at udgøre en betydelig del af markedet også på kortere sigt, såfremt afgiftspolitikken for disse biler ændres.

Vi kan se at der er indrgenet de samme driftsomkostninger for elbiler som for ICE-biler. Da alle inklusiv forhandlerne forventer betydeligt lavere vedligeholdelses-omkostninger for elbiler - på grund af den mere simple konstruktion - virker dette noget højt sat.

Biogas
Vi kan ikke se, at der er indregnet et særligt spor for biogas til busser. Eftersom det er det mest sandsynlige scenarie på kort sigt, set bl.a. i lyset af de svenske erfaringer på området, mener vi det vel være hensigtsmæssigt at medtage separat. Ligeledes mener vi også at det ville være hensigtsmæssigt at medtage et spor for dual-fuel køretøjer som fx Volvos FM Methan-Diesel. Vi forventer at dual-fuel kan blive en attraktiv løsning for den del af den tunge transport, der ikke laver for mange stop. Vi skal også bemærke at vi ikke finder det hensigtsmæssigt, at der kun er inkluderet en referencelastbil. Da denne lastbil er forholdsvis tung giver det en skævvridning i forhold til vurderingen af CNG/Biomethan til mindre lastbiler, hvor vi godt kunne tænke os et mere præcist billede.

 

Med Venlig Hilsen
Jeppe Juul & Christian Ege
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small